Visa allastudier.se som: Mobil

Masterprogram i redovisning och finansiering - Redovisning

Uppsala universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Uppsala
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Uppsala

Masterprogram i redovisning och finansiering - Redovisning

Alla typer av organisationer förväntas hantera sina resurser på ett effektivt sätt. Därför behövs personer som har spetskunskap om redovisning, revision, värderings- och investeringsområdet. Masterprogrammet i redovisning och finansiering vid Uppsala universitet ger dig möjlighet att inhämta dessa kunskaper, samtidigt som du får möjlighet att fördjupa dig inom en av de tre inriktningar som utbildningen erbjuder.Inriktningar- Redovisning- Ekonomistyrning- FinansieringEfter avslutad utbildning har du förutsättningar för att kunna arbeta med revision, som controller eller ekonomichef. Utbildningen ger också en god grund för vidare forskarstudier. Utbildningen karaktäriseras av både nytänkande och utveckling samt är kopplad till de forskningsprofiler som finns vid företagsekonomiska institutionen.Upplägg- Termin 1 och 2 läser du kurser som dels är gemensamma för alla deltagare och dels kurser som är specifika för respektive inriktning.- Termin 3 har du möjlighet att genomföra kompletterande studier vid Uppsala universitet eller åka på utbytesstudier. Det finns också möjlighet att göra praktik.- Termin 4 kommer du att skriva en uppsats om 30 hp där du fördjupar dig i ett område inom din valda inriktning.Undervisningsformerna varierar och kan bestå av föreläsningar, lektioner och seminarier. Ett viktigt inslag i många kurser är arbete i studiegrupper där du får träna på att leda diskussioner och seminarier inför en större grupp. All undervisning sker på engelska. Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna ska läsas i fastställd ordning.Programmet leder till en ekonomie masterexamen med företagsekonomi som huvudområde. Väljer du att avsluta studierna efter ett år med en magisteruppsats leder studierna till en ekonomie magisterexamen.

Förkunskaper

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp företagsekonomi och 15 hp statistik.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Examen & Intyg

Masterexamen

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i redovisning och finansiering - Redovisning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön