Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Matematik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2024 - Distans

Matematik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet

Matematik I för lärare med inriktning mot årskurs 4-6, 7,5 hp

Syftet med kursen är att introducera och diskutera matematikämnet utifrån matematiska och didaktiska teorier, samt att sätta detta i relation till lärandeperspektiv. Kursen ska också tydliggöra matematikdidaktiken som vetenskapsområde och undervisningspraktik samt relationen mellan dessa. Kursens innehåll ger också en grund för senare kurser i matematik för lärare med inriktning mot årskurs 4-6. Under kursen behandlas nedanstående områden:- Fördjupning av för matematikundervisningen relevanta kunskaper i matematik.- Grundläggande taluppfattning.- Tal och talområden gällande heltal, rationella tal och reella tal.- Positionssystemet samt olika sätt att representera olika tal.- Aritmetik innefattande de fyra räknesätten, räknelagar, räknestrategier, huvudräkning, procenträkning, potensräkning, räkning i olika talbaser och aritmetikens fundamentalsats.- Olika arbetssätt, konkretisering och vardagsanknytning i undervisning beträffande taluppfattning och aritmetik.- Grundskolans läroplaner och kursplaner i matematik.- Didaktiska teorier gällande matematisk begreppsutveckling och lärandet i matematik.- Introduktion till matematikdidaktik som vetenskapsområde.- Matematiska inuenser från olika kulturer.

Matematik II för lärare med inriktning mot årskurs 4-6, 15 hp

Syftet med kursen är att ge en breddning och fördjupning av matematikämnet utifrån matematiska och didaktiska teorier och perspektiv. Kursen ska också tydliggöra matematikdidaktiken som vetenskapsområde och undervisningspraktik samt relationen mellan dessa. Kursens innehåll bygger vidare på kursen Matematik I för lärare med inriktning mot årskurs 4-6. Under kursen behandlas nedanstående områden:- Lärande och undervisning för årskurs 4-6 avseende geometri, algebra och problemlösning.- Geometriska begrepp och satser som är centrala för grundskolan, däribland omkrets, area, volym, vinklar, skala, konstruktioner, likformighet, samt enkla bevis.- Algebra som är central för grundskolan, däribland uttryck, ekvationer, mönster, grafer och funktioner.- Problemlösning.- Datalogiskt tänkande.- Matematiska förmågor.- Matematikdidaktiska teorier.- Pedagogisk planering.- Presentationstekniker och visuell konkretion.- Matematikdidaktik som vetenskapsområde

Matematik III för lärare med inriktning mot årskurs 4-6, 7,5 hp

Syftet med kursen är att fördjupa kunskaper om matematikämnet utifrån matematiska och didaktiska perspektiv. Kursen ska också tydliggöra matematikdidaktiken som vetenskapsområde och undervisningspraktik samt relationen mellan dessa. Kursen bygger vidare på och breddar det innehåll som behandlats i Matematik I och Matematik II för lärare med inriktning mot årskurs 4-6. Under kursen behandlas nedanstående områden:- Arbetssätt, konkretisering och vardagsanknytning i matematikundervisning, särskilt i undervisning beträffande sannolikhetslära, statistik och kombinatorik.- Barn och elever med särskild begåvning inom matematik.- Grundläggande begrepp och metoder inom sannolikhetsteori och statistik samt kombinatoriska problem.- Olika typer av bedömningsmaterial, inklusive nationella prov.- Betygssättning för matematikämnet.- Läromedelsanalys med avseende på matematiskt innehåll.- Skolmatematikens historia.- Stora databaser och kvantitativa metoder inom matematikdidaktik.- Matematiken i samhället.

Förkunskaper

Anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4-6 eller åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Matematik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön