Visa allastudier.se som: Mobil

Mediernas retorik

Uppsala universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Uppsala
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Uppsala

Mediernas retorik

Kursen syftar till att på olika sätt belysa relationen mellan retorik och medier, samt ge den studerande grundläggande insikter i samtida medieteori. I kursen diskuteras retorikens mediala dimensioner såväl ur ett historiskt som ett samtida perspektiv. Centrala medieteoretiska perspektiv presenteras, och ett antal retoriska artefakter från skilda epoker belyses ur dessa perspektiv.Efter genomgången kurs förväntas du: - uppvisa kunskap om retorikens mediehistoria ur ett historiskt perspektiv - visa prov på förmågan att kunna reflektera över den klassiska retorikens möjligheter och begränsningar när det gäller att diskutera det moderna mediesamhällets retoriska uttryck - på ett grundläggande sätt kunna redogöra för viktiga strömningar i samtida medieteori - visa självständig förmåga när det gäller att diskutera och analysera retoriska uttryck med utgångspunkt i medieteoretisk och mediehistorisk reflexion

Förkunskaper

60 hp i ett ämne

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön