Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
7.5 hp
Heltid/Deltid
Kommande starter

Plats & start


Uppsala
Höst 2023

Uppsala
Vår 2024

Metafysik

Inom filosofisk metafysik behandlas frågor om verklighetens grundläggande beskaffenhet. Den här kursen ger en översikt över centrala metafysiska frågor:- Vad är tiden?- Kunde världen ha varit annorlunda än den faktiskt är?- Vilken är relationen orsak-verkan?- Har vi någon valfrihet i våra handlingar?- Vad gör dig till samma person du var som barn?- Varför finns det någonting alls?- Finns Gud?- Består världen enbart av materiella föremål?

Exakt vilka frågor som tas upp kan variera, men stående inslag är frågor om personlig identitet, om fri vilja, och om tiden. I kursens seminariedel behandlas främst historiska texter.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet