Visa allastudier.se som: Mobil

Miljöövervakning och GIS

Uppsala universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Gotlands Län
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Gotlands Län

Miljöövervakning och GIS

Sverige har ett väl utbyggt system för att övervaka landets miljötillstånd. De svenska mätseriernas längd är i många fall unika i världen. Genom att jämföra aktuella lägesbeskrivningar med tidigare mätningar kan förändringar i miljön upptäckas. På så vis kan man också se om genomförda åtgärder får önskad effekt eller inte.På den här kursen får du en orientering i olika metoder för insamling, bearbetning och redovisning av miljöövervakningsdata avseende biologiska såväl som kemiska och fysiska parametrar. En genomgång görs också av de krav på miljöövervakningen som ställs i miljölagstiftningen, Riksdagens miljökvalitetsmål och Sveriges åtaganden om rapportering inom internationella direktiv och konventioner, framför allt inom EU.Ett viktigt redskap i rapporteringen av miljöövervakningsdata är GIS (geografiska informationssystem). Kursen ger en introduktion till GIS. I det ingår metoder för att överföra information som insamlats via baskartor, flyg- och fjärranalys samt fältarbete till GIS. Övningar görs i att analysera kartor och bearbeta insamlade data samt ge positionsreferenser, hantera GPS-navigatorer och överföra data från dessa.

Förkunskaper

30 hp miljövetenskap, geovetenskap eller biologi samt 5 hp statistik.

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön