Visa allastudier.se som: Mobil

Molekylär cellbiologi

Uppsala universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Uppsala
Sista ansökan: 2019-10-14

Molekylär cellbiologi

Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap om de molekylära processer som styr viktiga aspekter av cellers och organismers liv, med tonvikt på eukaryota celler. Vi behandlar cellsignalering (receptortyper och signalvägar genom vilka hormoner, neurotransmittorer och tillväxtfaktorer agerar), informationsflödet i genuttryck och intracellulär transport av proteiner och membran. Ett annat ämne är regleringen av celltillväxt, delning och celldöd, och hur defekter i detta kan leda till cancer.Slutligen behandlas de molekylära mekanismerna som ligger till grund för cellers och vävnaders form och sammanhållning: cytoskeletten, celladhesionsreceptorerna och den extracellulära matrisen. Många proteiner och deras funktionella dynamik är idag kända i strukturell detalj på atomnivå och detta utgör ett viktigt inslag i kursen. Studenterna utför datorlaboratorier där bioinformatikverktyg används för att förstå proteinstrukturer.

Förkunskaper

150 hp inklusive (1) 60 hp biologi och 30 hp kemi, eller (2) kemi 60 hp kemi, inklusive Biokemi, 15 hp, och 30 hp biologi, inklusive 15 hp molekylärgenetik och 15 hp cellbiologi 15, eller (3) antagen till Masterprogram i kemi, inriktning biokemi.

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Uppsalastudenten som tar chansenAtt plugga på Uppsala universitet kan bland annat innebära att du spenderar ett år i Australien....


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet