Visa allastudier.se som: Mobil

Natur- och kulturlandskapets biologiska mångfald

Uppsala universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Gotlands Län
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Gotlands Län
Sista ansökan: 2019-10-14

Natur- och kulturlandskapets biologiska mångfald

Kursen omfattar biologisk mångfald med utgångspunkt från olika naturliga och kulturpåverkade miljöer, framför allt i ett nordeuropeiskt perspektiv, men också med globala utblickar. Vanliga eller i ett miljövetenskapligt sammanhang viktiga organismer behandlas och studeras i fält, på laboratoriet och/eller i naturhistoriska samlingar. Dessutom ingår bestämningsövningar, liksom teoretiska moment som behandlar olika biologiska såväl som samhälleliga aspekter av begreppet biologisk mångfald.

Förkunskaper

15 hp i miljövetenskap, biologi, geovetenskap, geografi, samhällsgeografi eller kursen Människa och miljö.

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön