Naturvård och biologisk mångfald

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
10 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Uppsala

Naturvård och biologisk mångfald

Kursen ger en bas för att förstå och ta del i samhällsdebatten om naturvård och biologisk mångfald. Vi fokuserar på frågor om biologisk mångfald på genetisk-, art- och ekosystemnivå: Vilka är de viktigaste orsakerna till förlusten av biologisk mångfald? Hur används rödlistor, signalarter, nyckelbiotoper och miljöövervakning för att bedöma naturvärden? Vad finns för konflikter mellan naturvård och areella näringar, till exempel skogsbruk? Hur fungerar naturreservat och nationalparker? Kan man återskapa naturvärden?

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Naturvård och biologisk mångfald

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön