Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2022 - Distans

Neuroetik

Kursen ger kunskaper om de neuroetiska teorier och begrepp som är särskilt tillämpliga för frågor som uppkommer i samband med nya vetenskapliga och teknologiska framsteg, samt för frågor om hur kunskap om hjärnans funktionella arkitektur och dess evolution kan fördjupa vår förståelse av evolutionen av moraliskt tänkande och omdöme.Efter kursen förväntas du kunna:- redogöra för neurofysiologins relevans för att förstå utvecklingen av medvetande och moraliskt omdöme- kritiskt analysera olika neuroetiska förhållningssätt till centrala filosofiska frågeställningar, till exempel om människan kan ha en fri vilja eller personligt moraliskt ansvar- redogöra för etiska problem som kan tänkas uppstå i samband med tillämpningar av neurovetenskaplig eller neuroteknologisk forskning, till exempel frågor som uppkommer i samband med nya tekniker för att avläsa och tolka hjärnans aktiviteter, eller med utveckling av metoder för kognitiv förstärkning, eller psykofarmakologi- redogöra för neuroetiska problem i kliniska kontexter, till exempel hur man kan mäta autonomi eller beslutskompetens hos personer som lider av neurodegenerativa sjukdomar- självständigt, skriftligt formulera en sammanhängande argumentation i någon neuroetisk fråga på ett sådant sätt att inte enbart de deskriptiva inslagen presenteras utan också de värderingsmässiga utgångspunkterna blir tydliga.Föreläsningarna ges av framstående forskare:- Jean-Pierre Changeux: "Neuroscience of the arts"- Stanislas Dehaene: "Human brain mechanisms of subliminal processing and conscious access"- Etienne Koechlin: "Decision-making, executive control and the prefrontal cortex"- Hugo Lagercrantz: "The making of the newborn brain: genetic, epigenetic and environmental mechanisms"- Patricia Kuhl: "The Dawn of the Enlightened Brain - the scientist in the crib"- Kathinka Evers: "Neuroethics"; "The neural basis of morality"; and "Free will and personal responsibility in the wake of neuroscience"- Kai Kaila: "In Search for consciousness"- Dan Larhammar: "The neural basis of religious experience"- Maria Lindau: "Neuropsychological assessment of dementia"

Förkunskaper

120 hp

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet



Recensioner

Det finns inga recensioner för Neuroetik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön