Visa allastudier.se som: Mobil

Parasitologi, mykologi och klinisk infektionsbiologi

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Uppsala
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2021 - Uppsala

Parasitologi, mykologi och klinisk infektionsbiologi

Kursens är indelad i tre kursdelar: Parasitologi (4 hp), Mykologi (3 hp) och Klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar (8 hp).Delmomenten parasitologi och mykologi behandlar förekomst och klassificering av olika parasiter, inkluderande protozoer, artropoder och helminter, respektive patogena svampar. Patogenernas livscykel, uppbyggnad och biologi diskuteras, men även deras interaktion med värdorganismens immunsystem och metoder att förhindra sjukdom och spridning.Modulen om Klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar utgår från ett organperspektiv för att diskutera de viktigaste virala, bakteriella, svamp- och parasitinfektioner som förekommer inom humanmedicinen. Infektioner i luftvägar, mag-tarmkanal, urinvägar, centrala nervsystemet, hud, mjukdelar, skelett och hjärta-kärl diskuteras. Här behandlas även vårdrelaterade infektioner och infektioner som särskilt drabbar individer med nedsatt immunförsvar. Olika inflammatoriska kaskader diskuteras mer ingående för att ge en fördjupad kunskap om symptombildens koppling till både virulensfaktorer hos mikroorganismer samt till infektionsförsvaret hos människan.Diagnostiska metoder, medicinsk intervention och antimikrobiell terapi kommer att diskuteras från ett kliniskt perspektiv. Grundläggande principer för vaccinologi samt olika vaccinationsstrategier för att förebygga sjukdomar och smittspridning diskuteras.Kursen utgör dessutom en arena för att diskutera etiska regelverk och förhållningssätt inom infektionsmedicin i allmänhet.

Förkunskaper

180 hp inom biologi, (bio-)medicin, bioteknologi, farmaci, farmaceutisk biovetenskap, (farmaceutisk) kemi, medicinsk vetenskap, agronomi, husdjursvetenskap, veterinärmedicin eller utbildning som ger kunskap inom cellbiologi, genetik, (bio)kemi och molekylärbiologi.Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska.)

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Parasitologi, mykologi och klinisk infektionsbiologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: