Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
30 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2023 - Distans

Polska D

Du fortsätter att fördjupa dig i de teoretiska och praktiska kunskaperna i polska. Dessutom får du insikt i vetenskapliga metoder och vetenskapligt arbete. Kursen läses på halvfart och under första terminen läser du Slaviska och polska språkhistoria, 7,5 hp, samt Polsk syntax, 7,5 hp. Under den andra terminen lär du dig mer om de vetenskapliga teorierna och metoderna för att självständigt kunna skriva en kandidatuppsats om 15 hp. Tema för uppsatsen väljer du i samråd med dina handledare.

Förkunskaper

Polska I, Polska II, Polska B och minst 22,5 hp från Polska C

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet