Praktisk filosofi B

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2024 - Uppsala
Sista ansökan: 2023-10-15

Praktisk filosofi B

Följande delkurser à 7,5 hp ingår:- Fördjupad kurs i etik- Fördjupad kurs i samhällsfilosofi- Fördjupad kurs i metaetik och värdeteori- B-uppsats

Etik, metaetik och värdeteori och samhällsfilosofi är centrala ämnen inom den praktiska filosofin. De fördjupade kurserna är avsedda att ge dig en mer ingående förståelse, efter Praktisk filosofi A, av de frågor, teorier och argument som diskuteras inom dessa ämnen. Innehållet i såväl Fördjupad kurs i etik som Fördjupad kurs i samhällsfilosofi är tematiskt och kan variera. Exempel på fördjupade kurser i etik som givits är Välfärd, Kollektiv skada och Bioetik. Exempel på fördjupade kurs i samhällsfilosofi som givits är Rättsfilosofi, Migrationsetik och Fördelningen av sjukvårdsresurser: etiska frågeställningar. Kommande tematiska kurser.

Genom uppsatsmomentet får du träning i att skriva en akademisk uppsats och att utveckla och formulera dina tankar kring en frågeställning inom den praktiska filosofin. Självständigt, metodologiskt och kritiskt tänkande övas, liksom uppsatsskrivandets tekniska och formella aspekter.

Förkunskaper

22,5 hp från Praktisk filosofi A

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Praktisk filosofi B

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön