Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2024 - Uppsala
Sista ansökan: 2023-10-15

Retorik B

Den här kursen ger dig fördjupade kunskaper om den klassiska retorikens texter liksom om de verk som format förståelsen av modern retorik. Du får därtill träna dina praktiska färdigheter genom en delkurs om kampanjarbete. Retorik B fördjupar de historiska, metodiska och teoretiska kunskaper som inhämtats på tidigare nivå. Därutöver lägger den tonvikt vid förmågan att formulera vetenskapliga problem på en grundläggande nivå, samt fördjupa färdigheterna i att diskutera sådana problem i tal och skrift.

Förkunskaper

Retorik A alternativt 45 hp i Liberal Arts och Grundkurs i retorik, 7,5 hp samt Modern idéhistoria, 7,5 hp eller Idéhistoriens huvudlinjer, Nyare tiden, 7,5 hp.

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet