Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Uppsala
Höst 2023

Uppsala
Vår 2024
2023-10-15

Ryska B

På B-kursen når du, som har grundkunskaper från Ryska A, en ny nivå i dina språkstudier genom systematisk och allsidig träning av ryskans grammatik med fokus på morfologi och grunderna i syntax. Under utbildningen utvecklar du din kommunikativa kompetens och språkliga färdigheter, samt får läsa och diskutera ryska originaltexter, där flera aspekter av det ryska samhället aktualiseras. Utöver en gedigen teoretisk grund i ryska språket, tillägnar du dig grundläggande kunskaper i rysk litteraturhistoria.

Efter denna B-kurs är det lämpligast att tillbringa en utlandstermin vid ett av lärosäten i Ryssland som Uppsala universitet har samarbetsavtal med. Observera att kurser lästa i Ryssland kan inte tillgodoräknas, men kan tas med i examen vid Uppsala universitet.

Ryska B består av fem delkurser:- Grammatik, 7,5 hp- Skriftlig språkfärdighet, 5 hp- Muntlig språkfärdighet, 5 hp- Text, 5 hp- Rysk litteraturhistoria I, 7,5 hp

För dig med kunskaper om det ryska samhället och färdigheter i ryska språket öppnas många dörrar och spännande arbetsmöjligheter. Det är aldrig för sent att fortsätta studera språket, litteraturen och historien. Så här säger Edith Permen, en av våra tidigare studenter som idag arbetar på FN-organet UNWRA:

"Att läsa ryska vid Uppsala universitet öppnade upp många dörrar för mig. Det har inneburit att jag kunnat bo och arbeta i Ryssland med civilsamhällesfrågor som intresserar mig och när jag sedan sökte mig vidare till FN-systemet har jag haft en stor fördel eftersom ryska är ett relativt ovanligt och mycket efterfrågat språk."

Förkunskaper

Minst 22,5 hp från Ryska A, inklusive delkurserna Ryska språkets alfabet och uttal, Grammatik, Skriftlig språkfärdighet, Muntlig språkfärdighet och Fonetik.

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet