Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Uppsala
Höst 2023

Uppsala
Vår 2024
2023-10-15

Ryska C

På kursen Ryska C fördjupar du dig i rysk syntax samt utvecklar dina färdigheter i skrift och tal. Du kommer också att få grundläggande kunskaper i rysk språkhistoria. Inom ramen för textkurserna jobbar du mycket med självständig läsning av fritt vald rysk skönlitteratur i original. Kursen består av fem delkurser:- Grammatik, 5 hp- Skriftlig språkfärdighet, 5 hp- Muntlig språkfärdighet, 5 hp- Rysk text (obligatorisk och fritt vald), 7,5 hp- Ryska språkets framväxt, 7,5 hp

Upplägget ger dig möjlighet att kombinera dina studier med arbete eller andra utbildningar då C-kursen är uppdelad i två block, vardera på 15 hp, som du kan läsa vid olika tillfällen. Ryska C 111 består av tre översta delkurser i listan ovan. Ryska C 112 utgörs av de två nedersta delkurserna i listan.

Efter denna kurs kan du om du vill göra praktik vid någon myndighet, företag eller organisation där kunskaper om det ryska samhället och färdigheter i ryska språket kan komma till användning.

Om den betydelse studierna i ryska hade för karriären säger Morris Wikström, journalist, följande:

"För mig har studierna i ryska vid Uppsala universitet varit extremt viktiga. I mitt yrkesliv har ryskkunskaperna givit mig många jobbmöjligheter och en kompetens som få andra har. På ett personligt plan innebar studierna i ryska också en möjlighet att utvecklas och lära känna en ny kultur och ett nytt samhälle som fortfarande fascinerar mig. Dessutom upptäckte jag genom ryskstudierna hur roligt det är med språkstudier och för varje nytt språk jag har lärt mig har jag insett hur hög kvalitet ryskundervisningen vid Uppsala håller. Ingen annanstans har jag fått en så grundlig och språkvetenskapligt avancerad utbildning som när jag studerade ryska i Uppsala och det är kunskaper som varit avgörande för att kunna lära sig nya språk."

Förkunskaper

Ryska A och minst 22,5 hp från Ryska B, inklusive delkurserna Grammatik, Skriftlig språkfärdighet och Muntlig språkfärdighet.

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet