Visa allastudier.se som: Mobil

Samhällets geografi

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala

Samhällets geografi

Kursen ger en introduktion till den moderna samhällsgeografin och en mer ingående behandling av två centrala samhällsgeografiska studieobjekt: A) miljön, i synnerhet landskapet, och B) befolkningen. I kursens miljö- och landskapsgeografiska del fokuseras på landskapsutveckling och miljöförändringar. Den befolkningsinriktade delen av kursen behandlar demografins grunder, migrationsfrågor och befolkningens betydelse för social och ekonomisk utveckling. Såväl miljöförändringar som befolkningsutvecklingen problematiseras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Metodmässigt ligger tyngdpunkten på kartografi, GIS (geografiska informationssystem) och demografisk analys. Undervisningen sker i sex moment: - De naturgeografiska förutsättningarna för samhällsbyggande - Landskapet som en mötesplats mellan människa och miljö - Befolkningsgeografi som indikator på samhällsutveckling - Geografiska variationer i försörjning, kultur och politik - Miljö- och utvecklingsgeografi - Kartografi och GIS

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: