Samhällets geografi

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
15 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Uppsala
Vår 2024
2023-10-15

Uppsala
Höst 2023

Samhällets geografi

Kursen ger en introduktion till det moderna samhällets geografi. Den utvecklar din förmåga att analysera och förklara skillnader och likheter mellan samhällsutvecklingen på olika platser och geografiska nivåer. En mer ingående behandling görs av två centrala samhällsgeografiska studieobjekt:

a) Markanvändningen och den bebyggda miljön - här fokuserar vi på samspelet mellan människan och landskapet med betoning på resursutnyttjande ur ett hållbarhetsperspektiv.

b) Befolkningen - här ligger tonvikten på demografins grunder, migrationsfrågor och befolkningens betydelse för social och ekonomisk utveckling på olika platser.

I kursen ingår också exkursioner, samt grundläggande undervisning i kartografi, GIS (geografiska informationssystem) och demografisk analys.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Samhällets geografi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön