Semantik och pragmatik

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2024 - Uppsala
Sista ansökan: 2023-10-15

Semantik och pragmatik

Kursen ger en introduktion till vetenskaplig beskrivning av språklig betydelse och en historisk genomgång av olika ansatser till beskrivning av språklig betydelse inom lingvistiken. I detta ingår grundläggande semiotik vari i ingår både lexikal och kompositionell semantik. I kursen tas även extensioner och extensionell analys (mängdlära), definitioner och prototyper, introduktion till sanningsvillkorssemantik och logisk analys samt relationen mellan semantik och pragmatik upp. Kursen behandlar också grundläggande pragmatik, till exempel presupposition, troper (ironi, metafor och metonymi), talakter, konversationella maximer och implikatur.

Förkunskaper

Lingvistik I, 7,5 hp, eller 30 hp i ett språkvetenskapligt ämne

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Semantik och pragmatik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön