Svenska språket A

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Uppsala
Höst 2023

Uppsala
Vår 2024
2023-10-15

Svenska språket A

Funderar du på en framtid med svenska språket som ditt främsta arbetsredskap? Att ha bra kunskaper i svenska är fördelaktigt, oavsett vilken karriär du väljer. I kursen får du utveckla din kommunikativa kompetens samtidigt som du lär dig mer om det svenska språket ur ett vetenskapligt perspektiv. Du får kunskap om hur svenskan utvecklats och hur den ser ut i dag samt vilken plats den har i dagens samhälle. Med sin inriktning på både praktiska färdigheter och teoretisk fördjupning, i både tal och skrift, ger kursen en god grund för vidare studier samtidigt som din egen språkmedvetenhet utvecklas. Kursen består av följande delkurser:

Språkvetenskapliga perspektiv - en introduktion i att tänka kring vetenskapliga perspektiv på svenska språket. Du lär dig bland annat att ställa forskningsfrågor och att identifiera språkvetenskapliga ämnen. Kursen ger dig en god grund för fortsatta studier inom svenska språket.

Texter och samtal - en kurs i hur vi använder språket i texter och samtal. Du lär dig grunderna i textanalys och samtalsanalys. Vad kan vissa sätt att skriva på säga om en text och de budskap den förmedlar? Och hur är egentligen ett samtal uppbyggt?

Språkstruktur - en kurs i svensk grammatik. Du får kunskaper om språkets grammatiska funktion och om syntax, den struktur som orden har när de sätts ihop i en mening. Du lär dig mer om morfologi och semantik som handlar om ordbildning och ords betydelser. Du får också en inblick i grundläggande begrepp inom fonetik - hur språket låter och hur språkljud formas.                                                                                               

Svenskan i tid och rum - en genomgång av svenska språkets historia och förändring, från 1500-talet fram till idag. Genom att läsa texter från olika tider och lyssna på talspråk från olika områden får du överblick över svenskans grammatiska, dialektala och språkpolitiska förändringar. 

Tala och skriva - en praktisk kurs där du får öva på dina färdigheter i att skriva och tala. Du tränar på olika sätt att skriva och att hålla tal inför en grupp, färdigheter som kommer till nytta i de flesta sammanhang. Den här kursen är en bra förberedelse för fortsatta universitetsstudier.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Svenska språket A

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön