Visa allastudier.se som: Mobil

Tillämpad ekosystemekologi

Uppsala universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Uppsala
15 hp
Heltid

Tillämpad ekosystemekologi

Kursen ger kunskaper i att utföra och utvärdera beräkningar av transport av olika ämnen i avrinningsområden, en allmän kännedom om den naturliga strukturen och funktionen av markbundna och akvatiska ekosystem samt interaktioner mellan de olika ekosystemen inom ett avrinningsområde.

Fältarbete ingår, och GPS-utrustning och geografiska informationssystem (GIS) används. GIS-utbildningen är integrerad i det övriga kursinnehållet. t.ex. produktion av kartor för analys av pH och näringsinnehåll i svenska sjöar. Antropogena hot mot vattenlevande ekosystem ingår också i kursen; hydromorfologiska förändringar, föroreningar, introduktion av icke-inhemska arter och utnyttjande av artpopulationer. I slutet av kursen utvärderas olika avrinningsområden för att identifiera lämpliga områden för skydd i det europeiska Natura 2000-nätverket.

Förkunskaper

120 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi, i båda fallen inklusive en fortsättningskurs om 15 hp i ekologi eller limnologi.

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Uppsalastudenten som tar chansenAtt plugga på Uppsala universitet kan bland annat innebära att du spenderar ett år i Australien....


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet