Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Uppsala

Toxikologi

Kursen är en grundkurs i toxikologi som vänder sig till den som vill få en grundläggande kunskap om toxikologiska grundbegrepp och hur man bestämmer ett läkemedels eller annan typ av kemikalies toxikologiska profil (både vad gäller akuta och kroniska toxiska effekter).

Kursen kommer huvudsakligen att behandla grundläggande toxikologi och toxikologisk riskbedömning/säkerhetsvärdering. Följande moment ingår:- toxikologiska grundbegrepp- toxikologiska aspekter på absorption, distribution och metabolism- mekanismer för läkemedels och andra kemiska substansers ogynnsamma verkan i större organsystem- genetisk toxikologi- kemisk carcinogenes- embryotoxicitet/teratogenicitet- toxikologisk riskbedömning/säkerhetsvärdering- farmakovigilans.

Kursen består av en serie föreläsningar samt seminarier. Tillsammans med kursboken utgör de grunden för en skriftlig tentamen mot slutet av kursen. Under kursen ska du även fördjupa sig i en toxikologisk frågeställning, som redovisas i form av en uppsats och muntlig presentation (individuellt arbete).

Kursen är särskilt lämplig för dig som i sitt yrkesutövande behöver ha genomgått en grundkurs i toxikologi för certifiering.

Förkunskaper

30 hp biovetenskap (t.ex. biokemi, cellbiologi, fysiologi, farmakologi, molekylärbiologi, mikrobiologi)

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Toxikologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön