Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Tyskland, Uppsala
30 hp
Heltid/Deltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Uppsala
Höst 2023

Uppsala
Höst 2023

Uppsala
Vår 2024
2023-10-15

Tyskland
Vår 2024
2023-10-15

Tyska B1

Fortsättningskursen Tyska B1 riktar sig till dig som vill bygga vidare på och fördjupa dina kunskaper och färdigheter i tyska. Kursen består av delkurser i praktisk språkfärdighet, realia, språk- och litteraturvetenskap. Du får öva muntlig framställning i både informella och formella sammanhang och utveckla din skriftliga språkfärdighet genom översättning och referatskrivning. Du får även utveckla de kunskaper om formlära, syntax och ordbildning som du redan har fått från tidigare studier. Samtidigt får du en överblick över språkvetenskapens olika delområden. Dessutom får du fördjupa dina kunskaper om de tysktalande ländernas kultur, och träna dig i att analysera tyskspråkiga litterära verk från olika epoker. Som studerande i tyska erbjuds du också att delta i ett flertal aktiviteter som organiseras av oss som till exempel tandem-partnerskap och filmkvällar.

Kursen ger dig därmed både breda teoretiska kunskaper och ökad säkerhet i användningen av det tyska språket i tal och skrift.

Läser du kursen på halvfart kan du kombinera Tyska B1 med till exempel andra studier. Kunskaper förvärvade inom kursen är användbara för fortsatta studier av tyska eller studier där dessa kunskaper är meriterande.

Förkunskaper

Minst 22,5 hp från Tyska A

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet