Visa allastudier.se som: Mobil

Utvecklingsstudier C

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2021 - Uppsala
Sista ansökan: 2020-10-14

Utvecklingsstudier C

En utbildning i ämnet utvecklingsstudier syftar till att öka förståelsen för politisk, ekonomisk och social utveckling i ett globalt perspektiv. Vid Uppsala universitet ges utvecklingsstudier vid statsvetenskapliga institutionen, vilket ger ämnet en tydlig statsvetenskaplig profil med fokus på utvecklingspolitik, styrning och policyanalys. På detta sätt svarar kurser i utvecklingsstudier vid Uppsala universitet mot en allt högre efterfrågan på statsvetenskaplig kompetens på den internationella arbetsmarknaden.Kurser i utvecklingsstudier ger ökade kunskaper om såväl grundläggande teoretiska begrepp inom utvecklingsdiskursen som om empiriska, verklighetsrelaterade utvecklingsutmaningar. Syftet är att ge nyanserade analytiska perspektiv till utvecklingsprocesser i nationella, regionala och internationella kontexter.   Utvecklingsstudier C ges möjlighet till specialisering inom Utvecklingsstudier. Kursen består av tre delmoment: metod, fördjupningskurs, och självständig undersökning. Det första delmomentet består av en metodkurs som är inriktad på olika forskningsmetoder. Grundläggande metodbegrepp utreds och forskningsprocessens olika led diskuteras. Under kursen introduceras såväl kvalitativa som kvantitativa analystekniker. De kvantitativa teknikerna ägnas särskild uppmärksamhet.Det andra delmomentet innebär ett val mellan ett antal alternativa fördjupningskurser.Det tredje och avslutande momentet består i att självständigt genomföra en väl avgränsad undersökning inom ämnet utvecklingsstudier. Uppsatsens specifika inriktning väljs och utformas i samråd med en handledare. På ett slutseminarium redovisas arbetet skriftligt i form av en uppsats.

Förkunskaper

Utvecklingsstudier B eller motsvarande

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: