Visa allastudier.se som: Mobil

Vad är modern kärlek? Kärlek som filosofiskt, politiskt och socialt koncept 1750-2000

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
7.5 hp
Deltid
Klassrum

Vad är modern kärlek? Kärlek som filosofiskt, politiskt och socialt koncept 1750-2000

Kursen behandlar kärlek som förändringsbart koncept i det moderna samhället, från 1750 fram till vår samtid. Detta görs genom att idén om kärlek utforskas genom tre övergripande perspektiv: politiska, sociala och filosofiska. Med hjälp av den teoretiska mångsidighet som finns inom det idéhistoriska forskningsfältet kommer kursen först att fokusera på hur kärlek har fungerat som ett socialt och politiskt koncept, både för att bibehålla normer och ideal och hur det har fungerat som ett redskap för samhällsförändring. Därefter kommer kursen att gå in på hur kärlek har definierats, diskuterats och problematiserats inom olika filosofiska traditioner.Efter genomgången kurs ska du- kunna redogöra för olika perspektiv på karlek som ett historiskt fenomen- kunna diskutera karlekens funktion i olika sociala och historiska kontexter- kunna analysera historiska exempel och tillämpa kritiska perspektiv på historieskrivningen- uppvisa en grundläggande analytisk och kommunikativ förmåga i både tal och skrift.Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och deltagande i seminarierna. För betyget Godkänd krävs att de sammanvägda examinationsmomenten visar att kursens mål uppfyllts. För betyget Väl Godkänd krävs att de sammanvägda examinationsmomenten visar att kursens mål uppfylls väl.

Förkunskaper

30 hp

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Vad är modern kärlek? Kärlek som filosofiskt, politiskt och socialt koncept 1750-2000

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön