Visa allastudier.se som: Mobil

Ämneslärarprogrammet inriktning mot gymnasieskolan

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Göteborg

Ämneslärarprogrammet inriktning mot gymnasieskolan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan en utbildning som förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Du läser ett eller två skolämnen varvat med praktik på en gymnasieskola samtidigt som du får de teoretiska verktyg du behöver för att kunna undervisa.

Inriktningen omfattar 300-330 högskolepoäng. Den leder till en ämneslärarexamen och avläggs på avancerad nivå. Inriktningen ger behörighet att arbeta som lärare i årskurs 7 t.o.m. gymnasieskolan och för ämnena bild, idrott och hälsa samt musik även för årskurs 1-6.

Utbildningen omfattar tre områden:

  • utbildningsvetenskaplig kärna (60 högskolepoäng)
  • ämnesstudier (210-240 högskolepoäng), fördelade över ett eller två ämnen
  • verksamhetsförlagd utbildning (30 högskolepoäng)

Utbildningsvetenskaplig kärna

Inom utbildningsområdet ingår fyra teman som tar upp olika aspekter av ditt blivande yrke.

  • Lärande, utveckling och didaktik
  • Läroplansteori, organisation, uppföljning och analys av lärande och utveckling
  • Ledarskap, specialpedagogik, sociala relationer och konflikthantering
  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik, utvärdering och utvecklingsarbete.

Ämnesstudier

Den största delen av din utbildning kommer du att ägna åt dina ämnesstudier. Rollen som ämneslärare förutsätter ett intresse för de ämnen man undervisar i. Genom dina ämnesstudier får du de verktyg som du behöver för att bli en engagerad och kunnig lärare inom dina ämnesområden. Ämnesstudierna omfattar 210-240 högskolepoäng och innehåller ämnes- och ämnesdidaktiska studier i antingen ett eller två ämnen. Läser du en kombination innehållande två ämnen omfattar kombinationen alltid ett ämne som du läser minst 120 högskolepoäng i. Det andra ämnet läser du i en omfattning av 90 högskolepoäng. Det innebär att du kommer att få ett större ämnesdjup i ett utav ämnena - det ämnet blir ditt huvudämne. Ämnena musik, samhällskunskap och svenska omfattar dock alltid 120 högskolepoäng.

Ämnena bild, dans, musik och teater

I samband med din ansökan måste du göra ett färdighets- eller antagningsprov. Du kan läsa mer om proven under respektive ämne. Väljer du att läsa något av ämnena bild, musik eller teater finns möjlighet att genomföra studier inom ett ämne. Ämnesstudierna omfattar 210 högskolepoäng (hp), där du läser 120 + 90 hp inom samma ämnesområde. Inom ämnet bild ingår kurser på avancerad nivå i en omfattning av 120 högskolepoäng. Mer information om ämnen finns under rubriken ämnen.

Självständigt arbete (examensarbete)

Under din utbildning genomför du två självständiga arbeten, så kallade examensarbeten. Varje examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och skrivs inom ramen för ditt huvudämne, det vill säga inom det ämne som omfattar 120 högskolepoäng. Målet med dessa är att du ska utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till och i ditt kommande yrke. Det första examensarbetet skriver du på grundnivå och det andra på avancerad nivå. Det andra examensarbetet avslutar din utbildning.

Verksamhetsförlagd utbildning

Under din utbildning gör du även verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om totalt 20 veckor. Under din VFU får du pröva de teoretiska kunskaper, du fått under utbildningen, i praktiken. Du får också reflektera över läraryrkets olika sidor. Gradvis kommer du att utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar. Du kommer under utbildningens gång att få möjlighet att planera, genomföra och leda pedagogisk verksamhet i skolan. Därigenom får du erfarenheter av gymnasieskolans arbete. 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet
– för alla högskolestudier

För att antas till Ämneslärarprogrammet ska du ha grundläggande behörighet för högskolestudier. Det är den lägsta kunskapsnivå som krävs för att söka till all högskoleutbildning.
Du kan läsa mer om grundläggande behörighet på antagning.se under Allt du behöver veta (se aktuell skolform under fliken "Det här gäller för dig som har gått.... )

Särskild behörighet
– för Ämneslärarprogrammet och för de ämnen du söker till

Utöver grundläggande behörighet gäller särskild behörighet till utbildning som leder till ämneslärarexamen. För alla ämnen krävs
Engelska 6, Samhällskunskap 1b (alternativt 1a1+1a2) (områdesbehörighet A6c)
eller:
Engelska B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6c)

Dessutom ställs det ytterligare ämnesspecifika förkunskapskrav för de flesta ämnen. Här kan du se de särskilda behörighetskraven för respektive ämne.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Bland våra 7 000 studenter finns framtidens kostekonomer, tränare, utbildningsledare, beteendevetare och friskvårdsarbetare. Blivande och redan verksamma lärare läser dessutom många av sina kurser hos oss. Det mesta av fakultetens verksamhet sker vid Pedagogen i centrala Göteborg. Se nedan för...


Läs mer om Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön