Visa allastudier.se som: Mobil

Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Göteborg
Startdatum: Löpande - Göteborg

Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram

Arbetar du inom förskola, fritidsverksamhet, skola eller inom kultur- och socialpedagogiska barn- och ungdomsverksamheter? Är du intresserad av att få fördjupa dig inom forskning med anknytning till sådana verksamheter? Vill du tillägna dig avancerad vetenskaplig och systematisk kompetens? Då kan detta program passa dig. 

Masterprogrammet i Barn- och ungdomsvetenskap, Child and Youth studies på engelska, ges på halvfart under fyra år och leder till en masterexamen i Barn- och ungdomsvetenskap. Efter två år kan du också välja att ta ut en magisterexamen.

Målet med programstudierna är att du ska få avancerade vetenskapliga kunskaper och en tvärvetenskaplig kompetens där både pedagogiskt-didaktiska och social- och kulturvetenskapliga kunskapsområden ingår. Barns och ungdomars uppväxtvillkor och identitet, informellt och formellt lärande, pedagogisk forskning och globaliseringsfrågor är något av det du möter i kurserna.

Du som väljer att studera på vårt masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap möter en intressant och utmanande utbildning i en stark forskningsmiljö. Här finns väletablerade forskningsgrupper och lärare knuta till områden som Early Childhood Education (ECE)och Barndom, ungdom, kultur och lärande (BUKL).

Upplägg och innehåll

Utbildningen är tänkt att lägga grunden för en förmåga att kvalificerat och självständigt leda och bedriva utvecklings- och förändringsarbete inom områden riktade till barn och ungdomar. Den ska även fördjupa studentens möjligheter att identifiera och undersöka problem inom området barn- och ungdomsvetenskap. På så vis utgör programmet en möjlig påbyggnadsutbildning för pedagoger verksamma inom förskola, förskoleklass, fritidshem och det allmänna skolväsendets olika stadier samt andra pedagogiskt verksamma utövare med koppling till dessa yrkesområden.

Programmet är upplagt på fyra år och omfattar 120 högskolepoäng på halvfart. 

Kurser

Programmet innehåller obligatoriska och valbara kurser, vilket möjliggör individuella studiegångar för studenterna, där kurser från inriktningarna kan kombineras inom ramen för en och samma examen. Valbara kurser motsvarar 60 högskolepoäng, varav 30 ska vara inom huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap.

En masterexamen inom programmet barn- och ungdomsvetenskap ger behörighet att söka forskarutbildning inom exempelvis barn- och ungdomsvetenskap, pedagogik och pedagogiskt arbete.

Förkunskaper

Till masterprogrammet i Barn- och ungdomsvetenskap söker du via www.antagning.se.

OBSERVERA att Antagning.se inte öppnar för ansökan förrän en månad innan sista ansökningsdatum.

Behörighet
För tillträde till programmet krävs Barn- och ungdomspedagogisk examen eller Lärarexamen om minst 120 poäng/180 högskolepoäng med ett fullgjort självständigt arbete om 10 poäng/15 högskolepoäng inom eller utanför examen eller kandidatexamen med huvudämnet pedagogik eller motsvarande kunskaper.

Ovan angivna behörighetsvillkor gäller för antagning till programmet. För fortsatta studier inom programmet gäller de förkunskapskrav som specificeras för respektive kurs och som framgår av respektive kursplan.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Bland våra 7 000 studenter finns framtidens kostekonomer, tränare, utbildningsledare, beteendevetare och friskvårdsarbetare. Blivande och redan verksamma lärare läser dessutom många av sina kurser hos oss. Det mesta av fakultetens verksamhet sker vid Pedagogen i centrala Göteborg. Se nedan för...


Läs mer om Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön