Visa allastudier.se som: Mobil

Hälsopromotion inriktning kostvetenskap, kandidatprogram

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Göteborg
Klassrum
Startdatum: Löpande - Göteborg

Hälsopromotion inriktning kostvetenskap, kandidatprogram

Hälsa är en grundläggande resurs som alla har rätt till och som påverkar människors livskvalitet och livsvillkor. Genom våra levnadsvanor kan vi främja vår hälsa och förebygga många folksjukdomar. Hälsopromotion är ett samhällsrelevant område som ligger i linje med statens strategi för att minska hälsoklyftorna i Sverige. Utbildningen riktar sig till dig som har ett starkt engagemang för hälsa och hälsans förutsättningar.

Som hälsovetare har du kompetens inom beteendeteknik för att motivera, stötta och påverka människor och grupper till livsstilsförändringar. Det kan handla om ändrade matvanor, stresshantering, motion eller andra hälsofrämjande insatser. Det kan också handla om att stötta individer till ökad egenmakt eller att åstadkomma förändringar i grupper, organisationer, stadsdelar eller hela kommuner.

Om utbildningen

Kandidatprogrammet i Hälsopromotion ges med två inriktningar: idrottsvetenskap respektive kostvetenskap. Idrottsvetenskap handlar om idrott som social och kulturell företeelse och betydelsen av motion och annan fysisk aktivitet för att främja hälsa. Kostvetenskap är ett kunskapsområde som beskriver människans möte med maten ur ett tvärvetenskapligt perspektiv där näringslära är centralt.

De gemensamma delarna av programmet innehåller bland annat friskvård, hälsopedagogik, coaching, humanbiologi, vetenskapsteori och examensarbete. I utbildningen ingår även praktik där du får möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter. Programmet har en bred profil, vilket ger dig färdigheter som efterfrågas såväl i arbetslivet som inom forskning.

För att få ytterligare spetskompetens kan du efter avslutad utbildning välja att fördjupa dina kunskaper i våra kurser på avancerad nivå inom idrotts- respektive kostvetenskap.

Utbildningsplan för hälsopromotion (pdf)

Arbetsområden

Som hälsovetare kan du arbeta för många olika aktörer eller som egenföretagare. Du kan välja att arbeta med hälsa på individnivå, exempelvis inom företagshälsovård eller friskvårdsbranschen, men även i skolvärlden eller i föreningslivet. Du kan också arbeta med strategiskt folkhälsoarbete inom kommuner, regioner och landsting.

Möjligheten att arbeta som hälsovetare efter avslutad utbildning bygger till stor del på egen drivkraft och kontakter på arbetsmarknaden. Under utbildningen finns inslag där tillfälle ges att bygga upp kontaktnät och visa upp sig på en tänkt framtida arbetsmarknad. Detta främst i form av verksamhetsförlagd utbildning (praktik) men även i de individuella arbeten som görs under utbildningen (uppsatser).

Du kan läsa mer om arbetsmarknaden för hälsovetare i Hälsoakademikernas rapport (pdf).

Undervisningen

Undervisningsformerna på hälsopromotionsprogrammet baseras på självstyrt lärande där du som student är aktivt kunskapssökande. Du utvecklar ett medvetet och kritiskt värderande förhållningssätt till kunskap. En stor del av undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Resten utgörs främst av laborationer, workshops, praktiska tillämpningar och projektarbeten. Arbetet bedrivs både individuellt och i grupp, muntliga redovisningar ingår. Kurslitteraturen är både på svenska och engelska. Viss undervisning kan ske på engelska. Flera av lärarna är aktiva forskare. Förutom forskning inom hälsopromotion bedrivs även annan forskning kring kost och fysisk aktivitet vid institutionen.

Fortsatta studier

Efter kandidatexamen kan du välja att fördjupa dig genom att läsa en masterutbildning inom ämnesområdet idrottsvetenskap respektive kostvetenskap. Du kan också välja mellan ett flertal andra masterutbildningar inom angränsande ämnesområden vid andra institutioner eller lärosäten. Du har även möjlighet att gå vidare med forskarstudier.

Inriktning kostvetenskap

Under det första året på programmet läser du grundläggande kurser i kostvetenskap, så som näringslära och hälsopromotion. Andra året får du kunskap och färdigheter i vetenskapliga och hälsofrämjande metoder med utgångspunkt i mat och näring, för att under det tredje året fördjupa dina ämneskunskaper och förmågor med bland annat valfria kurser och verksamhetsförlagd utbildning.

Den femte terminen i programmet har du möjlighet att specialisera dig genom valfria kurser. Vi har ett eget utbud av kurser, alla starkt knutna till aktuell forskning inom hälsopromotion, men du kan också läsa vid andra lärosäten i Sverige och utomlands. Göteborgs universitet har utbytesavtal med andra universitet i ett flertal länder.

Utbildningsvetenskapliga fakultetens International Student Office

Göteborgs universitets International Student Office

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Matematik B, Naturkunskap B eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2 (områdesbehörighet 15/A14, undantag ges för Samhällskunskap A/1b/1a1+1a2).

Urval:

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Bland våra 7 000 studenter finns framtidens kostekonomer, tränare, utbildningsledare, beteendevetare och friskvårdsarbetare. Blivande och redan verksamma lärare läser dessutom många av sina kurser hos oss. Det mesta av fakultetens verksamhet sker vid Pedagogen i centrala Göteborg. Se nedan för...


Läs mer om Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Hälsopromotion inriktning kostvetenskap, kandidatprogram

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön