Visa allastudier.se som: Mobil

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ordinarie studiegång

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Göteborg
Startdatum: Löpande - Göteborg

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - ordinarie studiegång

KPU, ordinarie studiegång

Arbetsmarknaden för utbildade lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket god. Genom KPU har du som redan är färdig med ämnesstudierna i minst ett ämne möjlighet att läsa ett kortare lärarprogram för att bli behörig lärare.

Programmet är på tre terminer och startar varje vårtermin. Du studerar på helfart på plats i Göteborg.

KPU har två sökingångar:

  • Grundskolans åk 7–9, ordinarie studiegång, ett ämne*
  • Gymnasieskolan, ordinarie studiegång, ett ämne

*Inriktningen mot grundskolans åk 7–9, två ämnen läggs vilande från och med vårterminen 2019.

Särskilda behörighetskrav

  • Till inriktningen årskurs 7–9 måste du ha 90 hp i ett ämne.
  • Till inriktningen gymnasieskolan krävs 120 hp.

Ämnen

Ämnen du kan söka med samt behörighetskrav specificerat per ämne

En examen mot åk 7-9 ger bredare behörighet

KPU har två examensutgångar:

Grundskolan årskurs 7–9

Med en examen mot årskurs 7–9 blir du behörig i årskurs 4–9. I ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, moderna språk, musik och slöjd blir du behörig även i årskurs 1-3. Du blir dessutom behörig i gymnasieskolan om du har 90 hp i ämnet och det finns i gymnasieskolan. (Dock krävs 120 hp för ämnena musik, samhällskunskap och svenska).

Gymnasieskolan

Med en examen mot gymnasiet blir du behörig i gymnasiet och i åk 7-9 (om ämnet finns där). I ämnena bild, idrott och hälsa och musik blir du behörig även i årskurs 1-6.
En examen mot åk 7-9 ger alltså en bredare behörighet än den mot gymnasieskolan och ger därmed en bredare arbetsmarknad.

Läs mer om Ämneslärarexamen, legitimation och undervisningsbehörigheter.

Utöka din behörighet i fler ämnen

Din examen från KPU kan innehålla ett ämne (gäller från och med antagningen VT19). Din lärarlegitimation kan däremot innehålla fler ämnen. Genom att läsa till undervisningsämnen kan du bli behörig i fler ämnen och öka dina chanser till jobb. Det är Skolverket som beslutar om behörighet utöver examen.

  • Information på Skolverket: Utöka din legitimation med fler behörigheter

Har du frågor kontakta studievägledarna.

Utbildningens tre delar

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar centrala och generella kunskaper för läraryrket och är indelad i följande områden:

  • Lärande, utveckling och didaktik
  • Läroplansteori, organisation, uppföljning och analys av lärande och utveckling
  • Ledarskap, specialpedagogik, sociala relationer och konflikthantering,
  • Självständigt arbete (examensarbete)

Självständigt arbete (examensarbete)

Du skriver ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp på grundnivå. Arbetet utförs under programmets sista termin och föregås av en metodkurs, samt sista perioden inom verksamhetsförlagd utbildning.

Ett övergripande mål med examensarbetet är att du ska planera och genomföra ett utbildningsvetenskapligt arbete med didaktisk inriktning för att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till och i det kommande yrket.

Verksamhetsförlagd utbildning - praktik

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar 30 hp. VFU är fördelad på tre kurser, två om 7,5 hp vardera och en om 15 hp.

Under din VFU får du omsätta de kunskaper du fått under utbildningen i  praktik. Du får också reflektera över läraryrkets olika sidor. Gradvis kommer du att utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar. Du kommer, med stöd av din handledare, att få möjlighet att planera, genomföra och leda pedagogisk verksamhet i skolan. Under din VFU har du samma arbetstider som din handledare.

Förkunskaper

Se skolan hemsida

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Bland våra 7 000 studenter finns framtidens kostekonomer, tränare, utbildningsledare, beteendevetare och friskvårdsarbetare. Blivande och redan verksamma lärare läser dessutom många av sina kurser hos oss. Det mesta av fakultetens verksamhet sker vid Pedagogen i centrala Göteborg. Se nedan för...


Läs mer om Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön