Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Göteborg
Startdatum: Löpande - Göteborg

Sports Coaching, kandidatprogram

Efterfrågan på nyskapande och utbildade tränare ökar inom idrotten, både i Sverige och internationellt. Vill du vara med att utveckla och förbättra kvaliteten, och att främja hållbar utveckling inom tränaryrket? Vi söker dig med praktisk erfarenhet av sports coaching samt idrottsspecifik kunskap förvärvad genom eget idrottsutövande och ledarskapserfarenhet.

I programmet fokuserar du på coaching, planering och ledning av idrott, idrottare och lag i alla åldrar och på alla kunskapsnivåer. Du deltar i teoretiska och praktiskt baserade lärandeupplevelser som främjar och uppmuntrar analys och kritisk reflektion av samtida coaching-praxis. Vidare utvecklas din kompetens och kunskap inom ledarskap, relationsbyggande och vetenskapligt arbete. Du får en förståelse för de grundläggande principerna för idrottsvetenskap och hållbar utveckling inom tränaryrket. Innehållet i varje kurs baseras på vetenskapliga rön och teorier. Undervisningen sker med en mängd innovativa metoder och studieuppgifter.

Om utbildningen

Undervisningen består av både teoretiska och praktiska övningar. Du studerar på heltid i tre år och efter avslutade studier kan du ansöka om en kandidatexamen i idrottsvetenskap.

Viktiga delar i programmet:

 • Banbrytande idrottsvetenskap – Våra kurser är baserade på de senaste vetenskapliga rönen och teorierna. Du fördjupar dig i idrottsvetenskap genom att läsa och skriva om de komplexa begrepp som definierar idrott och sports coaching. Merparten av litteraturen inom området är på engelska och du förväntas därför vara bekväm med det engelska språket.
 • Aktivt deltagande – Du övar dina färdigheter i coaching under hela studietiden. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter genom att praktisera vid till exempel en idrottsförening. Du utvecklar en coachingfilosofi och samlar på dig en verktygslåda med tränings- och coachingmetoder. Du rekommenderas att praktisera din filosofi och dina metoder under utbildningens gång för att se om de fungerar och kan realiseras i olika träningssituationer och idrottssammanhang.
 • Forskningsverksamhet – Vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap bedrivs forskning i olika riktningar – sports coaching, idrottssociologi, idrottspedagogik, idrottspsykologi, tränings- och idrottsfysiologi, biomekanik.
 • Vid Idrottshögskolan finns ett laboratorium, Kunskapscentrum för hälsa och prestationsutveckling (KHP). På KHP finns avancerad mätutrustning där olika aspekter av muskelfunktion mäts, utrustning för att undersöka uthållighetsförmågan och ett rörelseanalyssystem där kroppens mekanik studeras i samband med idrott och fysisk aktivitet.
 • Studentutbytesmöjligheter – Du får möjlighet att studera utomlands under en termin. Vi har utbytesavtal med flera länder. Kontakta International Student Office Pedagogen vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten för närmare information om vilka avtal som finns. Det finns även möjlighet för studentutbyte genom nätverket SNE, Skandinaviskt Nätverk för Elitidrott.
 • Utbildningsplan för Sports coaching, ladda ner pdf

Undervisningen

En stor del av undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Resten utgörs främst av laborationer, workshops, praktiska tillämpningar och projektarbeten. Arbetet bedrivs både individuellt och i grupp, muntliga redovisningar ingår. Omfattningen av schemalagd undervisning varierar mellan kurser, men är i genomsnitt cirka 20 timmar per vecka. Utanför schemalagd undervisning förväntas du lägga tid på självstudier och få praktisk erfarenhet. Kurslitteraturen är både på svenska och engelska. På några av programmets kurser deltar internationella utbytesstudenter och då sker undervisningen helt på engelska.

Fortsatta studier

Efter kandidatexamen kan du välja att fördjupa dig genom att läsa en magister-/masterutbildning inom ämnesområdet idrottsvetenskap. Du kan också välja mellan ett flertal andra utbildningar på avancerad nivå inom angränsande ämnesområden vid andra institutioner eller lärosäten. Programmet ger en grund för fortsatta universitetsstudier mot magister- eller masterexamen i idrottsvetenskap och doktorsexamen i idrottsvetenskap.

Arbetsområden

Möjligheten att arbeta som tränare efter avslutad utbildning bygger till stor del på din egen drivkraft och kontakter på arbetsmarknaden. Jämfört med traditionella yrkesutbildningar (t.ex. lärare) är arbetsmarknaden för tränare inte klart och tydligt definierad. Under utbildningen finns därför inslag där tillfälle ges att bygga upp kontaktnät och visa upp sig på en tänkt framtida arbetsmarknad. Detta främst i form av verksamhetsförlagd utbildning (praktik), men även i de individuella arbeten som görs under utbildningen (uppsatser).

Exempel på var våra tidigare studenter har praktiserat: Hammarby IF Fotboll, Pixbo Wallenstam IBK, Manchester Citys ungdomsakademi, Katrinelunds idrottsgymnasium, Västsvenska idrottsförbundet. Du kan också använda praktikperioden som en möjlighet att få yrkeserfarenhet utomlands.

Arbetsmarknaden är bred inom idrott. Exempel på vad våra tidigare studenter nu arbetar med:

 • Idrottstränare
 • Fystränare
 • Video-coacher
 • Ungdomsutvecklare
 • Träningsrådgivare
 • Idrottskonsulent/föreningskonsulent
 • Egen företagare inom idrotts- och träningsbranschen
 • Föreningsutvecklare

ICCE (International Council for Coaching Excellence) definierar i sina riktlinjer att studenter med en kandiatexamen inom Sports Coaching globalt arbetar inom följande yrken:

 • Participation Coach
 • Children/Youth Development Coach
 • High Performance Coach
   

Möt några av våra nuvarande och tidigare studenter på programmet >>

Sports coachings alumni-sida på Facebook (inloggning krävs) >>

Förkunskaper

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet
Urval:
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Bland våra 7 000 studenter finns framtidens kostekonomer, tränare, utbildningsledare, beteendevetare och friskvårdsarbetare. Blivande och redan verksamma lärare läser dessutom många av sina kurser hos oss. Det mesta av fakultetens verksamhet sker vid Pedagogen i centrala Göteborg. Se nedan för...


Läs mer om Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: