Visa allastudier.se som: Mobil

Matematik 1b - Gruppundervisning kväll

Vuxenutbildning Göteborg Stad
Sammanfattning
Komvux
Stockholm
Kommande starter
Stockholm
Löpande 
Löpande 
Löpande 
Löpande 
Löpande 
Löpande 

Matematik 1b - Gruppundervisning kväll

Vi satsar extra på matematik!
Du som tidigare har fler än ett F/IG eller avbrott i den sökta matematikkursen kommer att få testa dina kunskaper i en nivåbedömning. Du får ett brev med information om hur du bokar tid. Efter genomförd nivåbedömning har du ett samtal med en pedagog, där ni tillsammans utvärderar resultatet.

Om nivåbedömningen visar att du har tillräckliga förkunskaper antas du till sökt kurs.

Om nivåbedömningen visar att du inte har tillräckliga förkunskaper finns det flera möjligheter:
. Du blir antagen på den kurs som motsvarar dina förkunskaper.
. Du läser först en förberedande kurs på hundra poäng innan du påbörjar den sökta kursen.
. Du väljer att skjuta på starten till ett senare tillfälle.

Du som ska göra en nivåbedömning i matematik behöver förbereda dig genom att repetera och fräscha upp dina matematikkunskaper.

Här nedan kommer några bra tips på användbara länkar:
www.matteboken.se - Matteboken samlar förklaringar, videolektioner, övningar och tidigare nationella prov för matematik på alla nivåer.
www.webbmatte.se - Webbmatte innehåller bland annat förklaringar på flera språk för matematik från skolår 6.
www.mattecoach.se - Mattecoach på nätet är en tjänst där du kan få mattehjälp via chatt.
http://modersmal.skolverket.se/sites/svenska/index.php/164-uncategorised/1611-mattebegrepp - Skolverkets webbplats för modersmål har en sida där du kan ladda ner matematikbegrepp på 22 olika språk.

Vid nivåbedömningen får du låna miniräknare och formelblad. Om du har läst matematik på ett annat språk än svenska får du ha med dig lexikon.

Se länk nedan under kurskod.

Gruppundervisning betyder att du läser ihop med andra elever på plats i skolan. Du ska kunna närvara på lektionerna. Din lärare leder undervisningen. Du har dessutom möjlighet att arbeta i studiehall. Du behöver inte vara van vid att studera men du behöver kunna lägga mycket tid på egna studier utöver gruppundervisningen. 100 poäng matematik motsvarar ca 10 timmars eget arbete i veckan.

Matematik 1b bygger på de kunskaper grundskolan ger. Kursen ingår i ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.

Undervisningen i kursen omfattar följande områden: Taluppfattning, aritmetik, algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik samt problemlösning. Den behandlar bland annat följande:
. Metoder för beräkningar inom vardagslivet och karaktärsämnena med reella tal skrivna på olika former inklusive potenser med heltalsexponenter samt strategier för användning av digitala verktyg.
. Begreppet symmetri och olika typer av symmetriska transformationer av figurer i planet samt symmetriers förekomst i naturen och i konst från olika kulturer.
. Fördjupning av procentbegreppet: promille, ppm och procentenheter.
. Granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och inom vetenskap.
. Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.

Du som har stora svårigheter i matematik kontakta studievägledningen inför dina studier.    

 

Förkunskaper

För kursen behöver du ha kunskaper som motsvarar Matematik på grundläggande nivå. Du som inte har svenska som modersmål behöver även ha avslutad Sfi-kurs B eller motsvarande kunskaper.

Vuxenutbildning Göteborg Stad

På komvux kan du slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier eller gå en gymnasial vuxenutbildning. Du har rätt att läsa på komvux från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Har du däremot en examen, ett studiebevis eller...


Läs mer om Vuxenutbildning Göteborg Stad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Vuxenutbildning Göteborg Stad

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön