Visa allastudier.se som: Mobil

Matematik 2b - Distans

Vuxenutbildning Göteborg Stad
Sammanfattning
Komvux
Distans
Kommande starter
Distans
Löpande 
Löpande 
Löpande 
Löpande 
Löpande 
Löpande 

Matematik 2b - Distans

Detta krävs för att bli antagen till flexibla kurser och distanskurser
Du som söker till en flex- och distanskurs för första gången kommer att behöva delta på ett obligatoriskt informationsmöte för att bli antagen till utbildningen. På mötet får du information om vad det innebär att läsa flex- och distanskurser hos oss och hur studierna skiljer sig från vanliga gruppstudier. Vi meddelar dig via e-post eller brev när det är det är dags att boka informationsmötet och du bokar själv på ditt studerandekonto under "Bokningar". Du måste kunna legitimera dig när du kommer till informationsmötet.

Du måste närvara på informationsmötet för att bli antagen till utbildningen. 

Du behöver också ha datorkunskaper för att kunna läsa flex- och distanskurser hos oss. Du behöver kunna använda e-post och veta hur man bifogar filer i ett e-postmeddelande.

Vi satsar extra på matematik!
Du som tidigare har fler än ett F/IG eller avbrott i den sökta matematikkursen kommer att få testa dina kunskaper i en nivåbedömning. Du får ett brev med information om hur du bokar tid. Efter genomförd nivåbedömning har du ett samtal med en pedagog, där ni tillsammans utvärderar resultatet.

Om nivåbedömningen visar att du har tillräckliga förkunskaper antas du till sökt kurs.

Om nivåbedömningen visar att du inte har tillräckliga förkunskaper finns det flera möjligheter:
. Du blir antagen på den kurs som motsvarar dina förkunskaper.
. Du läser först en förberedande kurs på hundra poäng innan du påbörjar den sökta kursen.
. Du väljer att skjuta på starten till ett senare tillfälle.

Du som ska göra en nivåbedömning i matematik behöver förbereda dig genom att repetera och fräscha upp dina matematikkunskaper.

Här nedan kommer några bra tips på användbara länkar:
www.matteboken.se - Matteboken samlar förklaringar, videolektioner, övningar och tidigare nationella prov för matematik på alla nivåer.
www.webbmatte.se - Webbmatte innehåller bland annat förklaringar på flera språk för matematik från skolår 6.
www.mattecoach.se - Mattecoach på nätet är en tjänst där du kan få mattehjälp via chatt.
http://modersmal.skolverket.se/sites/svenska/index.php/164-uncategorised/1611-mattebegrepp - Skolverkets webbplats för modersmål har en sida där du kan ladda ner matematikbegrepp på 22 olika språk.

Vid nivåbedömningen får du låna miniräknare och formelblad. Om du har läst matematik på ett annat språk än svenska får du ha med dig lexikon.

Se länk nedan under kurskod.

Distansstudier betyder att du till största delen genomför din utbildning via datorn. Du får lärarstöd på distans genom handledning via lärplattform, e-post, m.m. Du ska kunna studera mycket självständigt och använda digitala medier. Ansöker du till distansstudier kallas du till ett obligatoriskt informationsmöte. Du måste kunna komma till skolan för avgörande examination.

Matematik 2b bygger på kursen matematik 1b. Kursen ingår i ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet. Undervisningen i kursen omfattar följande områden: Taluppfattning, aritmetik, algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik samt problemlösning.
Den behandlar bland annat följande:
. Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter.
. Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongruens och vinklar.
. Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, med och utan digitala verktyg.
. Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar, inklusive regressionsanalys.
. Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.

Du som har stora svårigheter i matematik kontakta studievägledningen inför dina studier.    

 

Förkunskaper

För kursen behöver du ha kunskaper motsvarande Matematik A eller Matematik 1a/1b/1c. Du som inte har svenska som modersmål behöver även ha avslutad Sfi-kurs B eller motsvarande kunskaper.

Vuxenutbildning Göteborg Stad

På komvux kan du slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier eller gå en gymnasial vuxenutbildning. Du har rätt att läsa på komvux från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Har du däremot en examen, ett studiebevis eller...


Läs mer om Vuxenutbildning Göteborg Stad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Vuxenutbildning Göteborg StadJobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön