Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Komvux
Stockholm
Startdatum: Löpande - Stockholm

Murare (kurspaket)

Denna utbildning anordnas via GRvux!
Läs mer om yrkesutbildningen på: www.grvux.se 
Ansökan gör du via länken: GRvux

En murare är ett riktigt gammalt traditionellt hantverksyrke med många möjligheter till utveckling.

Förkunskapskrav
Godkända betyg i Svenska/Svenska som andraspråk eller motsvarande och matematik på grundläggande nivå eller motsvarande.

Utbildningens innehåll
Utbildningen till murare ligger inom ramen för trä- betong- murinriktningen på Bygg- och anläggningsprogrammet. Utbildningsinnehållet är delvis samma som för exempelvis betongarbetare eller snickare. De gemensamma delarna som är 2/3 av utbildningen syftar till att ge en bredd att stå på medan den sista tredjedelen är specialiserad på mureri. Det är också cirka ca 30 % arbetsplatsförlagt lärande, apl, vilket innebär att du är på ett företag och tränar på olika moment i utbildningen och fördjupar dina kunskaper.

Utbildningen innehåller krav på grundläggande matematik och svenska då du behöver räkna ut hur mycket  hur många tegelstenar eller klinkers du ska lägga på en yta. Det är också viktigt att du kan kommunicera på din arbetsplats och förstå instruktioner. Utbildningen kräver att du studerar på heltid.
Efter fullgjord utbildning gör man 5800 timmar som lärling på en arbetsplats innan man är färdig inom sitt yrke. Det motsvarar cirka 3 år. Information om detta kan läsas på Byggnadsindustrins yrkesnämnds hemsida, byn.se.

Utbildningen leder till
Murare är ett av de allra äldsta byggyrkena. Byggteknik och material har förändrats, men murarens hantverksskicklighet är oumbärlig i nästan all verksamhet som har med husbyggnad att göra.
För det mesta arbetar muraren med tegel och lättbetong, men även putsning med olika sorters teknik är en väsentlig del av yrket. Mureri är än idag ett hantverk som kräver stor yrkesskicklighet.

Som murare är dina arbetsuppgifter främst att bygga upp husets väggar med lättbetongblock och att klä huset med fasadtegel. Du utför också putsning med olika sorters bruk som sprutas eller läggs på för hand. En del murare utför även inredningsjobb, t.ex. väggar av tegel eller puts och murverk för spisar.
 
Du kan också arbeta med stuckatur. Stuckatören arbetar med dekorationslister av gips vid taket och tillverkar takrosetter. Detta är ett avancerat jobb som kräver vidareutbildning. Många murare väljer att specialisera sig inom mureri eller putsning.

Viktig information
Inga krav på förkunskaper inom det yrke du valt eller körkort finns men det är en stor fördel om du har körkort eller har det på gång när du ska ut på APL och i lärlingsanställning. När du blivit antagen, kom ihåg att söka CSN om det är aktuellt för dig.

Studiebesök
Movant har öppet för studiebesök varje onsdag mellan klockan 13-15. Du får se skolan, ställa frågor till personal och elever.

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte före antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

Plats för utbildningen
Movant, Norra Deltavägen 3, Göteborg

Utbildningsanordnare
Movant

Ansvarig vuxenutbildning
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Kostnader / Informationsmöte / Studieperioder / APL perioder
Se nedan under respektive kursstart.
  Delkurser

 • Bygg och anläggning 1
 • Bygg och anläggning 2
 • Gymnasiearbete Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Specialyrken 1
 • Husbyggnadsprocessen
 • Husbyggnad 1
 • Husbyggnad 2
 • Husbyggnad 3 ombyggnad
 • Orienteringskurs på gymnasial nivå för studieplanering
 • Orienteringskurs på gymnasial nivå för yrkessvenska
 • Mur- och putsverk 1 grundmurar
 • Mur- och putsverk 2 murverk
 • Mur- och putsverk 3 puts

Förkunskaper

Godkända betyg i Svenska/Svenska som andraspråk eller motsvarande och matematik på grundläggande nivå eller motsvarande.

Vuxenutbildning Göteborg Stad

På komvux kan du slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier eller gå en gymnasial vuxenutbildning. Du har rätt att läsa på komvux från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Har du däremot en examen, ett studiebevis eller...


Läs mer om Vuxenutbildning Göteborg Stad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Vuxenutbildning Göteborg Stad

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön