Visa allastudier.se som: Mobil

Svenska som andraspråk 2 - Distans

Vuxenutbildning Göteborg Stad
Sammanfattning
Komvux
Distans
Kommande starter
Distans
Löpande 
Löpande 
Löpande 
Löpande 
Löpande 
Löpande 

Svenska som andraspråk 2 - Distans

Detta krävs för att bli antagen till flexibla kurser och distanskurser
Du som söker till en flex- och distanskurs för första gången kommer att behöva delta på ett obligatoriskt informationsmöte för att bli antagen till utbildningen. På mötet får du information om vad det innebär att läsa flex- och distanskurser hos oss och hur studierna skiljer sig från vanliga gruppstudier. Vi meddelar dig via e-post eller brev när det är det är dags att boka informationsmötet och du bokar själv på ditt studerandekonto under "Bokningar". Du måste kunna legitimera dig när du kommer till informationsmötet.

Du måste närvara på informationsmötet för att bli antagen till utbildningen. 

Du behöver också ha datorkunskaper för att kunna läsa flex- och distanskurser hos oss. Du behöver kunna använda e-post och veta hur man bifogar filer i ett e-postmeddelande.

Se länk nedan under kurskod.

Distansstudier betyder att du till största delen genomför din utbildning via datorn. Du får lärarstöd på distans genom handledning via lärplattform, e-post, m.m. Du ska kunna studera mycket självständigt och använda digitala medier. Ansöker du till distansstudier kallas du till ett obligatoriskt informationsmöte. Du måste kunna komma till skolan för avgörande examination.

Svenska som andraspråk 2 bygger på kursen svenska som andraspråk 1.Undervisningen i ämnet ska ge dig förutsättningar att utveckla följande:
1. Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.
2. Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget.
3. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad och språkliga normer, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur dessa samspelar.
4. Förmåga att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska innehållet i muntligt och skriftlig språk.
5. Förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag.
6. Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda former och från olika delar av världen.
7. Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk.
8. Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen.

 

Förkunskaper

För kursen behöver du ha kunskaper som motsvarar Svenska som andraspråk A/Svenska som andraspåk 1.

Vuxenutbildning Göteborg Stad

På komvux kan du slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier eller gå en gymnasial vuxenutbildning. Du har rätt att läsa på komvux från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Har du däremot en examen, ett studiebevis eller...


Läs mer om Vuxenutbildning Göteborg Stad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Vuxenutbildning Göteborg StadJobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön