Visa allastudier.se som: Mobil

Vård och omsorg med extra undervisningstid (kurspaket)

Vuxenutbildning Göteborg Stad
Sammanfattning
Komvux
Stockholm
Kommande starter

Plats & start


Stockholm
Löpande

Stockholm
Löpande

Stockholm
Löpande

Vård och omsorg med extra undervisningstid (kurspaket)

Till detta kurspaket finns det platser kvar att söka.
Fullständig ansökan kommer att behandlas i tur och ordning. När platserna är fyllda stängs kurspaketet för ansökan.


"Vill du ha ett spännande och socialt arbete där du får arbeta med människor är vård och omsorgsprogrammet något för dig." citat av elev på Vård- och omsorgsprogrammet

Utbildningens innehåll
Utbildningen är på heltid med 24 timmar lärarledd undervisning i veckan. Du får därigenom mycket hjälp av lärarna. Vi har även tillgång till en studiehall som är bemnnad med utbildade lärare inom vård och omsorg, samt ett bibliotek. Där kan du även få hjälp med frågor kring vår lärplattform Hjärntorget eller andra studietekniska frågor.

Det är viktigt att känna sig säker på att kunna läsa och skriva om man vill arbeta inom vården, eftersom många arbetsuppgifter innehåller att tex kunna dokumentera.

Vart leder utbildningen
När du har genomfört utbildningen kan du söka arbete som undersköterska. Arbetsuppgifterna för en undersköterska är att arbeta med vård och omsorg och varierar beroende på var du arbetar. Efter genomförd utbildning kan du arbeta på sjukhus, i hemtjänst, i daglig verksamhet, särskilt boende/äldreboende eller hemsjukvård.
För att klara utbildningen krävs goda kunskaper i svenska, eftersom höga krav ställs inom yrket vad gäller kommunikations- och dokumentationsförmåga. Utbildningen har därför ett stort fokus på både talat och skrivet fackspråk.

Kurspaketet omfattar 1400 poäng. Du kan bli antagen till upp till 1500 poäng om du väljer att läsa Gymnasiearbete, 100 poäng. Detta krävs om du ska få diplom från Vård & Omsorgscollege.

Om du är yrkesverksam inom vård-och omsorgsområdet och har arbetat minst ett år kan du även söka Vård och omsorg Deltid eller Vård och omsorg Komplettering.

Studieperioder
Se nedan under respektive kursstart.

Kostnader
Se nedan under respektive kursstart.

Informationsmöte
Se nedan under respektive kursstart.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Vid APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger.

  Delkurser

 • Vård och omsorg vid demenssjukdom
 • Äldres hälsa och livskvalitet
 • Gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet
 • Hälsopedagogik
 • Orienteringskurs på gymnasial nivå för studieplanering
 • Orienteringskurs på gymnasial nivå för yrkessvenska
 • Medicin 1
 • Medicin 2
 • Etik och människans livsvillkor
 • Psykologi 1
 • Psykiatri 1
 • Psykiatri 2
 • Samhällsbaserad psykiatri
 • Samhällskunskap 1a1
 • Akutsjukvård
 • Specialpedagogik 1
 • Svenska som andraspråk 1
 • Svenska 1
 • Vård- och omsorgsarbete 1
 • Vård- och omsorgsarbete 2

Förkunskaper

Betyg i svenska eller svenska som andraspråk och matematik på grundläggande nivå.
Om du är yrkesverksam inom vård-och omsorgssektorn och har arbetat minst ett år kan du även söka VÅOMDELTID eller VÅOMKOMPL-F.

Vuxenutbildning Göteborg Stad

På komvux kan du slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier eller gå en gymnasial vuxenutbildning. Du har rätt att läsa på komvux från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Har du däremot en examen, ett studiebevis eller...


Läs mer om Vuxenutbildning Göteborg Stad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Vuxenutbildning Göteborg Stad

Recensioner

Det finns inga recensioner för Vård och omsorg med extra undervisningstid (kurspaket)

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön