Visa allastudier.se som: Mobil

Psykiatrispecialiserad Undersköterska/Skötare/Stödpedagog

Yrgo
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Distans
200 yh-poäng
Deltid
Distans
Startdatum: 2020-08-01 - Distans
Yrgo

Psykiatrispecialiserad Undersköterska/Skötare/Stödpedagog

Utbildningen ger dig en fördjupad kompetens inom psykiatri och social psykiatri.

Du utvecklar din förmåga att genomföra personcentrerad vård och omsorg. Stor vikt läggs på att kunna arbeta i samverkan och att kunna medverka i tvärprofessionella team inom vård- och omsorgskedjan. Vidare utvecklar du din förmåga att fungera som kulturbärare när det gäller förhållningssätt och bemötande inom verksamheterna. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.

ARBETSMARKNAD

Det finns ett stort behov av spetskompetens inom det psykiatriska verksamhetsfältet. Arbetsområdena ligger inom öppen vården, sluten vården, behandlingshem, särskilda boenden, hemtjänst, hemvård, boendestöd, förebyggande verksamheter samt anhörigstödsverksamheter.

KURSER

Lagstiftning, dokumentation och organisation 20p
Omsorg och omvårdnad vid psykisk ohälsa 45p
Psykiska sjukdomstillstånd och psykiska funktionsnedsättning 45p
Pedagogik 40p
Examensarbete 20p
LIA1 20p
LIA2 10p

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Förutom detta ställs följande krav:

Kurser:

Vård- och omsorgsprogrammet

  • Etik och människans livsvillkor, 100p
  • Hälsopedagogik, 100p
  • Medicin 1, 150p
  • Psykiatri 1, 100p
  • Psykologi 1, 50p
  • Specialpedagogik 1, 100p
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
  • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
  • Psykiatri 2, 200p

OCH

Yrkeserfarenhet

Omfattning och längd:

1 år heltid

Typ av yrkeserfarenhet:

Utbildningen riktar sig till redan yrkesverksamma som avser att specialisera sig som undersköterskor/skötare eller stödassistenter inom de verksamhetsfält som de verkar i.

Efter avslutad utbildning skall de examinerade verka som specialistutbildade undersköterskor/skötare, inom funktionshinder verksamheterna byter stödassistenterna tjänst till stödpedagog, boende pedagog eller omsorgshandledare. Arbetslivserfarenheten som krävs för att kunna uppnå målen efter avslutad utbildning är att den sökande till utbildningen har arbetat som färdig utbildad undersköterska, skötare eller stödassistent i minst ett år heltid.

yrkeserfarenheten kan ha erfarits från så väl sluten vården, öppen vården kommunala verksamheter eller privata. Det kan vara från sjukhus, äldreboende, hemtjänst, boende med särskilt stöd, daglig verksamhet boendestöd eller motsvarande. Av central vikt är att den sökande arbetat självständigt som undersköterska/skötare/stödassistent och har utvecklat en praktisk erfarenhet och en trygghet i sin yrkesroll.

Inom ovanstående beskrivna verksamheter har den sökande i sin yrkesroll fått möta människor med psykisk ohälsa psykiatriska sjukdomstillstånd samt psykiska funktionsnedsättningar. Den här erfarenheten och förtrogenhetskunskapen gör det möjligt för den sökande att ytterligare ta ett kliv i sin yrkesutveckling och utveckla specialistkunskaper.

Efter avslutad yrkeshögskoleutbildning skall den examinerade kunna handleda andra, på både individ, grupp och organisationsnivå samt kunna driva metod och utvecklingsarbete. Inom VGR och de kommunala verksamheterna har samtliga karriärutvecklings modeller krav på arbetslivserfarenhet för att individen skall kunna växla upp och arbeta som specialist inom hela vårdkedjan.

Yrgo

Yrgo

Yrgo - högre yrkesutbildning

Yrgo anordnar utbildningar för dig som vill skaffa dig ett yrke, för dig som vill byta yrke och för dig som vill fördjupa dig i ett yrke. Varje år utbildar sig cirka 1 700 personer hos oss och våra studerande är,...


Läs mer om Yrgo och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

YrgoRecensioner

Det finns inga recensioner för Psykiatrispecialiserad Undersköterska/Skötare/Stödpedagog

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: