Visa allastudier.se som: Mobil

Specialistutbildad undersköterska inom Gerontologi, Geriatrik, Demens och Rehabilitering

Yrgo
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Göteborg
200 yh-poäng
Deltid
Klassrum
Startdatum: 2021-08-01 - Göteborg
Yrgo

Specialistutbildad undersköterska inom Gerontologi, Geriatrik, Demens och Rehabilitering

Vill du bidra till att höja kvaliteten i det dagliga arbetet inom vård och omsorg om äldre?
Den här utbildningen ger dig specialkunskaper inom området gerontologi, geriatrik, demens och rehabilitering och passar dig som har minst ett års erfarenhet som undersköterska.

Den spetskompetens du får innebär att du kan utveckla din nuvarande yrkesroll eller ta dig an en ny roll som exempelvis projektledare, samordnare eller handledare för att höja kvaliteten i ditt team. Utbildningen ger dig också möjlighet att arbeta med så kallade specialistuppdrag/expertuppdrag.

Utbildningens omfattning och innehåll

Utbildningen är tvåårig och studietakten är 50 procent, vilket innebär att du kan fortsätta att arbeta parallellt med studierna. Utbildningen har en schemalagd skoldag i veckan och resten av tiden är självstudier. Sammanlagt förväntas du lägga cirka 20 timmar per vecka på dina studier. Undantag är LIA-perioderna, då du studerar på heltid. LIA står för ”lärande i arbete” och är den praktiska delen av utbildningen. Under LIA-perioderna utbildas du på arbetsplatsen under handledning av arbetsgivaren.

Vad leder utbildningen till?

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och kompetenser inom vård och omsorg om äldre med tyngdpunkt på gerontologi, geriatrik, demens och rehabilitering. Du kommer särskilt att utveckla din förmåga att genomföra personcentrerad vård och omsorg arbeta i samverkan och medverka i tvärprofessionella team inom vård- och omsorgskedjan fungera som bärare av förhållningssätt och bemötande inom verksamheterna.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Framtidens vård och omsorg om äldre har ett stort behov av undersköterskor med specialistkompetens. Arbetsområdena finns inom öppenvården, slutenvården, särskilda boenden, hemtjänst, hemvård, förebyggande verksamheter samt anhörigstödsverksamheter och hemsjukvård.

Kurser

Demens 25 p
Rehab/funktionsbevarande omsorg 25 p
Gerontologi/Geriatrik 30 p
Vårdpedagogik och handledning 30 p
Organisation och ledarskap 20 p
Examensarbete 20 p
Lärande i arbete 1, 20 p
Lärande i arbete 2, 10 p
Lagstiftning, värdegrund och dokumentation 20p

Utbildningen genomförs av Göteborgs Stad Utbildning i samarbete med Tre Stiftelser, Stadsförvaltningarna i Göteborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Härryda Kommun, Kommunalarbetarförbundet och Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa vid Göteborgs Universitet.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Förutom detta ställs följande krav:

Kurser:

Vård- och omsorgsprogrammet

  • Etik och människans livsvillkor, 100p
  • Hälsopedagogik, 100p
  • Medicin 1, 150p
  • Psykiatri 1, 100p
  • Psykologi 1, 50p
  • Specialpedagogik 1, 100p
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
  • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p

Utöver de programgemensamma kurser omfattande 950 poäng som nämts ovan krävs också kurser motsvarande 500p programfördjuming från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande.

OCH

Yrkeserfarenhet

Omfattning och längd:

1 år heltid

Typ av yrkeserfarenhet:

Yrkeserfarenhet av att ha arbetat som undersköterska inom vård och omsorgsarbete med de förekommande arbetsuppgifter som åligger inom yrkesrollen i minst ett år på heltid är absolut nödvändigt. Utbildningen kräver en förankring i och förtrogenhet med yrket och utövandet för att sedan kunna tillägna sig specialistkompetenser.

Utbildningen tar sin utgångspunkt ifrån de studerandes tidigare yrkeserfarenheter och vårdutbildning för att därifrån bygga upp specialistkompetensen. Under utbildningen genomförs ett antal skarpa projekt som kräver att undersköterskans grundkunskaper och färdigheter är väl förankrad hos de studerande.

De teoretiska momenten i utbildningen är på tydlig eftergymnasial nivå och förutsätter att de studerande har den gymnasiala vård och omsorgskunskapen med sig och är förankrad i sin yrkesroll som undersköterska.

All dokumenterad relevant branscherfarenhet utöver kravnivån tillgodoräknas upp till 5 år. Varje halvårs erfarenhet ger 2 poäng. Maxpoäng är 20 poäng.

Dokumentationen som krävs av den sökande för att fastställa yrkeserfarenhet är arbetsintyg. Vid bedömning av arbetslivserfarenhet räknas heltidsarbete. För sökande med t.ex. vid behovsanställning eller deltidsanställning räknas arbetstiden om till heltid genom att summan av antalet timmar divideras med 165 för att få fram antalet arbetade månader i heltidstjänst.

Yrgo

Yrgo

Yrgo - högre yrkesutbildning

Yrgo anordnar utbildningar för dig som vill skaffa dig ett yrke, för dig som vill byta yrke och för dig som vill fördjupa dig i ett yrke. Varje år utbildar sig cirka 1 700 personer hos oss och våra studerande är,...


Läs mer om Yrgo och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Recensioner

Det finns inga recensioner för Specialistutbildad undersköterska inom Gerontologi, Geriatrik, Demens och Rehabilitering

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: