Visa allastudier.se som: Mobil

Power Grids – Smarta Elnät

YrkesAkademin
Sammanfattning
Korta Yh-utbildningar
Distans
15 veckor
Heltid
Studiemedelsberättigad
Power Grids – Smarta Elnät

Power Grids – Smarta Elnät

Läs den korta YH-utbildningen Power Grids - Smarta Elnät på YrkesAkademin

En översiktlig utbildning som ger dig förståelse för elnätets uppbyggnad och dess aktörer. Utbildningen omfattar elnätsinfrastruktur, elnätskomponenter, digital överföring och kontrollsystem. En del av utbildningen berör smarta elnät och den teknikutveckling som leder fram till ett framtida flexibelt elnät. Även förnybar elproduktion så som vind, sol, vatten och biogas behandlas. Elsäkerhet och möjlighet till ESA19 certifiering.

Utbildningens omfattning

Utbildningen består av fem separata kurser som examineras var för sig. Upplägget är flexibelt och utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Undervisningen består av:

– Inspelat material

– Live seminarier (via Zoom)

– Handledartid

– Presentationsmaterial

– Övningsuppgifter

Allt material finns tillgängligt på vår lärportal. Seminarietillfällena omfattar två tillfällen per vecka á två timmar vardera. All undervisning spelas in och kan ses i efterhand även om det bästa är att delta aktivt. Utöver detta så erbjuds också handledning.

Efter utbildningen erhålls ett utbildningsbevis från Myndigheten för yrkeshögskolan. I utbildningen så kommer det också att vara minst en fysisk träff på lämplig ort.

Varför välja YrkesAkademin?

Samarbete med branscher

Praktik/LIA

Distansutbildning med tillfällen på plats

Förkunskaper

Grundläggande behörighet:

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav:

  • Yrkeserfarenhet minst 6 mån heltid.
    Yrkeserfarenhet inom elkraftsbranschen eller motsvarande kunskaper där ellära ingår. Denna yrkeserfarenhet kan motsvaras från högre utbildning eller utbildning med praktik/LIA i minst 10 veckor.

Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

Examen & Intyg

Elnätet och förnybar elproduktion – 15 yhp (vecka 40-42).

Kursen ger kunskaper om el kvalitet, elnätens uppbyggnad, spänningsnivåer och aktörerna på elmarknaden. Den omfattar också kraftgenerering med fokus på förnybar elproduktion, solel, biogas, vatten- och vindkraft och de utmaningar som man möter med småskalig elproduktion.

Smarta elnät och digital kommunikation – 15 yhp (vecka 44-46).

Kursen ger kunskaper om smarta elnät och den teknikutveckling som ska leda fram till nästa generations elnät och dess komponenter. Kursen behandlar också överföringsprotokoll och standarder som används för kommunikationen i elkraftsanläggningar.

Elnätens kontrollsystem – 15 yhp (vecka 48-50).

Kursen ger kunskaper om de kontrollsystem och kontrollanläggningar som automatiskt ska koppla bort felaktiga apparater innan felet orsakar materiel eller personskada. Kursen omfattar också kunskaper om de hjälpsystem för avbrottsfri kraftförsörjning som ska hålla igång elkraft nätens kontroll- och övervakningssystem under störningar eller strömavbrott.

Ställverkets komponenter – 15 yhp (vecka 02-04).

Kursen ger kunskaper om ställverkets komponenter såsom transformatorer, reaktorer, reläskydd och IED och dess funktion.

Arbetsmiljö och elsäkerhet – 15 yhp (vecka 06-08).

Kursen ger kunskaper om aktuella lagar, el standarder och föreskrifter inom elkraftsarbete. Färdighet att upprätta riskanalys för eget och andras elsäkra arbete, samt ESA19 certifiering.

YrkesAkademin

YrkesAkademin

YrkesAkademin är idag en av Sveriges största leverantörer av yrkesutbildningar för vuxna. Vi erbjuder kompetensutveckling till företag och privatpersoner inom olika branscher i hela Sverige. YrkesAkademin har ett stort utbud av distansutbildningar, nätbaserade utbildningar. Dessa utbildningar passar dig som vill...


Läs mer om YrkesAkademin och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Power Grids – Smarta Elnät
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

YrkesAkademinRecensioner

Det finns inga recensioner för Power Grids – Smarta Elnät

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Power Grids – Smarta Elnät från YrkesAkademin, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön