Sammanfattning
Yrkeshögskola
Södertälje
305 yh-poäng
Heltid
Klassrum
Startdatum: 2023-09-01 - Södertälje

Verksamhetsutvecklare

Som verksamhetsutvecklare leder du förändringsprocessen

Detta är utbildningen för dig som vill ha en ledande roll i att identifiera, analysera och utveckla verksamhetsprocesser. Din roll behövs i såväl privat som offentlig verksamhet.

En verksamhetsutvecklare kan ha flera roller alltifrån att stödja en organisations strategiarbete med expertkompetens till att operativt leda processförbättrings-arbete på olika nivåer. I dina arbetsuppgifter som verksamhetsutvecklare kommer du att ansvara för eller medverka i utveckling av en organisations hela kvalitetssystem.

I din framtida yrkesroll kommer du att använda flera olika tekniker beroende på produkt eller tjänsteområde. Efter genomgången utbildning kommer du att ha god kännedom om LEAN och flera olika begrepp och arbetsformer kopplade till LEAN.

Utbildningen på Campus Telge ger kunskap och erfarenhet inom flera områden. Du kommer efter utbildningen kunna ta rollen som förändringsledare och hantera både hårda och mjuka inslag i en förändringsprocess. När nya initiativ behövs så stöttar du organisationen med analyser av kunder, marknad och omvärld. Du leder arbetet i framtagande av nya processer och att kvalitetssäkra processer och leveranser. Du engagerar medarbetare i arbetet och skapar därigenom ett positivt klimat i de organisationer du arbetar i.

En del av utbildningen består av ”Lärande i Arbete” LIA som är en helt arbetsplatsförlagd kurs där du under handledning får använda och utveckla dina kunskaper i en befintlig organisation och samtidigt knyta kontakter på arbetsmarknaden.

Förkunskaper

För grundläggande behörighet till alla yrkeshögskolans utbildningar krävs att du uppfyllernågotav dessa krav:

  1. Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
  2. Du har ett slutbetyg som uppfyller behörighetskraven enligt då gällande regler
  3. Du har äldre svenska betyg, eller annan svensk utbildning, exempelvis folkhögskola som uppfyller kraven ovan
  4. Du har utländsk gymnasieutbildning som motsvarar kraven i punkt 1-3
  5. Du har andra erfarenheter ifrån exempelvis arbetslivet och utbildning som kan motsvara kraven ovan

Observera att i grundläggande behörighet till yrkeshögskolan ingår godkända betyg i någon av kurserna Svenska1/Svenska A/Svenska 1 som andra språk/Svenska A som andraspråk eller motsvarande kunskaper och Engelska 5/Engelska A eller motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

Kurser

För att vara fullt behörig till denna utbildning krävs utöver grundläggande behörighet att du har följande betyg i de denna kurs:

  • Lägst betyg E/3/G i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Eller kunskaper/erfarenheter som motsvarar dessa kurser som du kan styrka.

Yrkeserfarenhet

För att vara fullt behörig krävs även att du har denna yrkeserfarenhet:

  • Dokumenterad yrkeslivserfarenhet från teknik/tillverkning eller tjänstesektor eller offentlig sektor motsvarande minst två års heltidsarbete, varav minst sex månader skall vara sammanhängande.

Eller motsvarande kunskaper som du fått på annat sätt.

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskola Södertälje, Södertälje kommun

Recensioner

Det finns inga recensioner för Verksamhetsutvecklare

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön