Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Landskrona
400 yh-poäng
Heltid

Eventkoordinator

Eventkoordinator

Eventkoordinatorutbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som projektledare eller produktionsledare inom upplevelseindustrin. Tillsammans med våra utbildare och gästföreläsare får du insyn i arbetslivet och nätverka i branschen.

Upplevelseindustrin befinner sig i en spännande utveckling och efterfrågan är stor. Med hjälp av våra utbildare som är kopplade direkt till branschen får du tillgång till de senaste verktygen som arbetslivet efterfrågar. Du kommer att arbeta kreativt med att planera, leda och genomföra projekt från början av utbildningen och leverera starka upplevelser i alla möten.

Utbildningen ger dig kunskaper för att arbeta i en ledande position med helhetsansvar. Arbetsområdet är brett och omfattar alla upplevelseformer som handlar om kommunikation, varumärkesutveckling destinationsutveckling, produktioner, sport, musik, konferens, mässa, festival, teater, kultur, nöje mm. Fokus ligger på projektledning och upplevelsebaserade evenemang och möten.

Arbetsmöjligheter efter utbildningen Eventkoordinator
Efter utbildningen ska du kunna arbeta som: eventkoordinator, project manager, event manager, key account manager, creative producer, projektassistent, produktionsledare, eventarrangör, sponsoransvarig, projektadministratör, idé-, produkt- och affärsutvecklare, turnéledare, artistbokare, möteskonsult, affärsutvecklare. Du kan till exempel jobba inom följande områden/branscher: kommunikationsbyråer, eventbyråer, festivaler, idrotts- och sportevenemang, eget företag, mässor, konvent, kongresser, reklam, media, nöjesindustrin, destinationsutveckling och eventavdelningar på företag och kommuner.

Förkunskaper

Här får du steg-för-steg information om hur antagningsprocessen fungerar på yrkeshögskoleutbildningarna i Landskrona.

Steg 1 – Behörighetsprövning
Webbansökningarna tas emot och hanteras löpande. Till ansökan ska du bifoga kopior på betyg och intyg som styrker grundläggande behörighet samt särskilda förkunskapskrav. Om handlingar saknas eller är ofullständiga kommer vi att kontakta dig via antagningssystemet för komplettering. För bedömning av reell kompetens ska du åberopa din samlade kompetens genom att styrka den på ett väl genomarbetat sätt med olika typer av intyg och handlingar. Information om detta finns i webbansökan. 

Sista dag för ansökan är 15/4 till Hälso- och vårdadministratör och 30/4 för Eventkoordinator, Hud-och spaterapeut samt Stödpedagog.

Läser du in behörighetsgivande kurs eller avslutar din gymnasie-utbildning under våren ska du ange detta i ansökan och har möjlighet att komplettera t.o.m. 14/6.

Steg 2 – Urval
Vid fler behöriga sökande än antal platser kallas samtliga behöriga sökande till ett informationsmöte med efterföljande särskilt prov. Ledningsgruppens arbetslivsrepresentanter är representerade vid det särskilda provet och poängsätter, tillsammans med utbildningsledare och utbildare i huvudämne, enligt givna mallar. Urvalsprocessen är unik för varje utbildning och längre ner på sidan finner du mer information om särskilt prov för respektive utbildning.

Steg 3 - Antagning
Alla behöriga sökande rangordnas efter det sammanlagda resultatet i steg 2. Sökande med högsta sammanlagda poäng antas till utbildningen och övriga blir tilldelade reservplatser. Antagningsbesked går ut i v 26.

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan Landskrona, Landskrona stad

Recensioner

Det finns inga recensioner för Eventkoordinator

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön