21 okt 2021

Betygsstress: nu sätts de nya betygen

I dagarna sätts de nya betygen för första gången. Och det råder osäkerhet  på skolorna, både bland elever och lärare.

Vårboskolan i Burlöv läste  fel i betygsanvisningarna och gav alla elever samma betyg i årskurs 8. Alla fick E, det vill säga godkänt. Skolverket är missnöjt och på Vårboskolan medger ledningen att man tolkat anvisningarna fel..

– Vi har utgått från knapphändig information, säger biträdande rektor till Sydsvenskan.

Linda Forslund är lärare i bland annat matematik på gymnaieskolan S:t Petri skola i Malmö och är en av de lärare som för närvarande brottas med det nya betygssystemet.

– Den stora utmaningen är inte bara att betygssystemet är nytt utan även att kursplanerna är nya med nya nivåer. Grundskoleeleverna har gått i det gamla systemet och den nya gymnasieskolan har nya krav. Så det kommer vara två årskullar som kanske behöver ha mer uppmärksamhet och stöd, säger Linda Forslund.

Det nya betygssystemet har fler steg än tidigare, A,B,C, D, E och F (som är underkänt). Preciserade kunskapskrav finns för tre av betygen – E, C och A. Betygsskalan anger inga preciserade kunskapskrav för betygen D och B, utan betyget D sätts när kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda och betyget B sätts när kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

– Det är klart att det uppkommer diskussioner om vad "till övervägande del" innebär. Kommentarmaterialen är inte klara från Skolverket heller så vi får ingen vägledning där.

Bland eleverna förekommer också osäkerhet över vad de nya betygen kommer innebära. Linda upplever att de flesta elever dock är positiva inför förändringen.

– De flesta har upplevt att "G"har varit för stort i det gamla systemet, nu finns det fler steg och det upplevs positivt, säger Linda.

Mer om betyg

De nya gymnasiebetygen

Zofie fick en mentor – höjde betygen

Höj betygen – skaffa en studiecoach

Johanna Boussard

Senast uppdaterad: 21 okt 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2013-06-17

Gymnasiebetyg

Betygen man kan få på gymnasiet är A, B, C, D, E eller F. Men vad innebär de olika betygen och hur sätts de? Betygsskalan sträcker sig från A till F. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med F. Om elevens frånvaro har gjort att läraren inte har tillräckligt underlag för bedömning av elevens kunskaper  sätts ett streck.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-08

Pojkar missgynnas i betygssättning

Pojkar får ofta lägre betyg än vad de presterar på de nationella proven, flickor får högre, visar en ny granskning. Pojkar får ofta lägre betyg än vad de presterat på de nationella proven medan flickor i större utsträckning får högre, visar en granskning gjord av SVT Pejl. I svenska får till exempel 19,7 procent av flickorna högre betyg än de nationella proven medan 12,2 procent av pojkarna får hö ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2022-07-29

Var tredje klarar inte av gymnasiet

Var fjärde gymnasieelev hoppar av skolan helt och hållet eller lämnar den med stora luckor i betyget. Många av dem hade klarat studierna om skolan visat mer engagemang, hävdar Sveriges Kommuner och Landsting. Här kan du läsa mer om hur det ser ut i olika kommuner. 

Läs mer