Visa allastudier.se som: Mobil
Christoffer Ivarsson

Efter tvånget – här är de nya kårerna

Sedan första juli är medlemskapet i kåren inte längre ett tvång. För att tackla sina sinande inkomster har landets studentkårer blivit drastiskt färre. Från Luleå i norr till Lund i söder har 26 kårer blivit 10.

Många av landets studentkårer har gått igenom en omvandling. Sedan det blev klart att man förlorar sin största inkomstkälla har organisationerna blivit färre. I Göteborg har nio blivit tre – Göta Studentkår, KonstKåren och Sahlgrenska Akademins studentkår. Studentkårerna i Kalmar och Växjö har gått samman i nystartade Linnéstudenterna, och Piteå Studentkår är idag en sektion i Luleå Studentkår.

Störst förändring möter studenterna vid Lunds universitet. Tretton kårer har slagits ihop till fem. Helt nya är medicin- och vårdstuderandes Corpus Medicum samt Humanistiska och Teologiska studentkåren.

- Den här förändringen gjordes för att universitetet bara godkänner fakultetskårer, säger Lunds universitets studentkårers ordförande Christoffer Ivarsson.

Beslutet om fakultetskårer ledde till att Lunds äldsta kårer Sydsvenska Sjukgymnastinstitutet och Lunds Socialhögskolas Studentkår försvann. Det geografisk avgränsade Campus Helsingborg blev utan egen studentkår.

- Allt måste anpassas efter hur det ser ut där man är. Detta passar Lund men det passar inte nödvändigtvis andra. De nya kårerna kommer att klara detta med bravur. Jag är optimistisk, säger Christoffer Ivarsson.

Nya och gamla studentkårer

Göteborg

  • Göta studentkår (Utbildningsvetenskapliga studentkåren SLUG, Filosofiska Fakulterernas Studentkår och Haga studentkår)
  • Sahlgrenska Akademins studentkår (Medicinska föreningen i Göteborg, Hälsovetenskapliga studentkåren och Odontologiska föreningen)
  • KonstKåren (Valands studentkår, Studentkåren vid Artisten och HDK)

Linnéuniversitetet

  • Linnéstudenterna (Studentkåren i Kalmar och Studentkåren i Växjö)

Luleå

  • Luleå studentkår (Piteå Studentkår och Luleå Studentkår)

Lund

  • Lunds Samhällsvetarkår (Lunds Socialhögskolas Studentkår och Lunds Samhällsvetarkår)
  • Humanistiska och Teologiska studentkåren (Lunds Humanistkår och Teologkåren)
  • Corpus Medicum (Medicinska föreningen, Vårdvetenskapliga Studentkåren och Sydsvenska Sjukgymnastinstitutet)
  • Studentkåren vid konstnärliga fakulteten i Malmö (Studentkåren vid teaterhögskolan i Malmö, Studentkåren vid konsthögskolan i Malmö och Studentkåren vid musikhögskolan i Malmö)
  • TLTH (Flyghögskolans studentkår, Yrkestekniska studentkåren och TLTH)
Per Samuelson
Senast uppdaterad: 22 sep 2010

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön