18 okt 2021

Först ut med nya betyg

Ingrid Cerucci, 18, vill läsa till läkare i höst. Men hon har ingen aning om hur höga betyg som kommer att krävas för att komma in. Hon är nämligen en av de studenter som i vår går ut med nya gymnasiebetyg och ska söka i en ny urvalsgrupp till högskolan.

Sökfunktion:

Hitta din eftergymnasiala utbildning

I vår tar första kullen med nya gymnasiebetyg examen och ska söka till högskolan. Betygsskalan har totalt 6 steg, A till F, fler steg än tidigare, vilket gör det svårare att få riktigt höga betyg. För att göra antagningen till högskolan rättvis införs en ny urvalsgrupp för dem med nya betyg.

Anledningen till att regeringen beslutat om en egen urvalsgrupp för sökande med gymnasieexamen är att det är svårare att få högsta betyg i den nya betygsskalan än i den gamla, säger Elisabeth Svensk, utredare på avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor på Universitets- och högskolerådet.

På Malmö Borgarskola går Charlie Svensson, Ingrid Cerutti, Paula Karlsén, Caroline Seewaratnam och Feng Jin sista året på gymnasiet. Allihop tänker läsa vidare på högskolan och betygen är viktiga.

I början tyckte jag att det kändes jobbigt med nya betyg, alla kurser från och med ettan räknas, och vi var försökskaniner i ett nytt system som vi inte kände till. Det är högre krav för att få bra betyg, och det måste gå bra i alla moment. Den här betygsskalan är mer nyanserad, vilket är positivt, men gör också att man måste anstränga sig mer, säger Caroline Seewaratnam.

Tongångarna är annars mest positiva över det nya betygssystemet.

– Jag tycker de nya betygen är mer rättvisa och det är tydligare vad som krävs för att uppnå de olika betygsstegen, säger Paula Carlsén, 18.

Det är extra pirrigt för de elever som vill söka till de program som normalt kräver höga betyg.

– Jag vill läsa till läkare i Lund och förut krävdes det högsta betyg, 22,5, men nu med de nya betygen är det svårt att veta. Jag fokuserar på att göra mitt bästa och så får vi se vad som händer, säger Ingrid Cerutti, 18.

Ska man ansöka till utländska universitet gäller det att se till att universitetets internationella avdelning har uppdaterad information om Sveriges nya betygssystem.

Det finns 4 000 olika universitet och college i USA, och ingen central antagningsenhet så det är klart det finns en liten oro att vissa universitet inte är helt uppdaterade när det gäller vårt nya betygssystem. För en enskild person är det bra att ta hjälp av oss eller någon förmedling som kan hjälpa till i ansökningsprocessen, säger Josefin Burge, Advisor för EducationUSA som hjälper svenskar att söka till amerikanska universitet.

 Vi som förmedling har en viktig roll att förklara och förtydliga för skolorna. Jag sitter just nu och gör översättningar och har gjort en mall för att räkna ut betygssnitt, säger Johan Rådström, Administration and Communications Officer på Education Link, en förmedling som hjälper svenskar att ansöka till utländska universitet.

Så funkar antagningen till högskolan

Olika urvalsgrupper
Din studiebakgrund avgör vilken urvalsgrupp du konkurrerar i. Oavsett urvalsgrupp behöver du ha grundläggande behörighet och hur du styrker den avgör vilken urvalsgrupp du konkurrerar i. Du kan tillhöra flera urvalsgrupper, vilket kan öka dina chanser att komma in. Alla sökande i en urvalsgrupp rangordnas.

Minst en tredjedel av platserna tillsätts genom betyg
Minst 1/3 av platserna går till sökande med betyg (betygsurvalet), minst 1/3 till sökande som gjort högskoleprovet (provurvalet) och högst 1/3 av platserna tillsätts utifrån de förutsättningar eller urvalsgrunder som varje universitet/högskola beslutat om. I betygsurvalet finns fyra undergrupper: BI, BII, Folkhögskolegruppen och den nya gruppen för sökande med gymnasieexamen BIex.

I betygsurvalet fördelas platserna så här:
1. Först fördelas platserna i förhållande till antalet behöriga sökande i betygsgruppen och folkhögskolegruppen.
2. Sedan fördelas platserna i betygsgruppen i förhållande till antalet behöriga sökande i BI och BII.  
3. I ett nästa steg minskas platserna i BII med en tredjedel som förs över till BI.
4. Platserna i BI delas i sin tur i två grupper, BI och den nya gruppen BIex. Behöriga sökande med gymnasieexamen (nya betyg) ingår både i BI och BIex.

Hur många platser som går till BIex beror på hur många sökande som har en gymnasieexamen. Till utbildningar med få platser och få sökande, blir det kanske inte några platser i BIex. Att BIex inte får några platser behöver dock inte innebära att sökande med gymnasieexamen kommer att bli utan plats, då de också kan antas i BI.

Johanna Boussard

Senast uppdaterad: 18 okt 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-04-16

"Sverige kommer gå miste om talanger"

Från och med hösten 2011 ska utländska studenter tvingas betala för sina studier i Sverige, har regeringen beslutat.  Nu riktar Sveriges förenade studentkårer skarp kritik mot regeringen. – Vi kommer förlora att uppemot 90 procent av alla utländska studenter och gå miste om en massa talanger, säger vice ordförande Robin Moberg. Sveriges förenade studentkår är skarpt kritiska till regeringens p ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-07

Brist på spelutvecklare – med rätt kompetens

En tillväxt på 96 procent, en 26-procentig ökning av antalet anställda och en vinstökning med över 700 procent. Spelutvecklingsbranschen slår rekord, men hittar inte tillräckligt med kompetent personal i Sverige. Sökfunktion: Hitta din utbildning inom spelutveckling – Den svenska spelexporten överträffar alla förväntningar, konstaterar branschens talesperson Per Strömbäck.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-20

Emma, 26, är framtidens ledare

Ett brinnande intresse för att utveckla andra människor kombinerat med en knivskarpt teknisk begåvning gav Emma Olofsson vinsten i Future Female Leader Award 2013. Priset är ett skräddarsytt traineeprogram på tre av branschens tyngsta företag. Vilka de blir vet hon först efter att ha besökt alla KTH:s åtta partnerföretag för att resonera om vilka möjligheter de kan erbjuda.
Läs mer