Visa allastudier.se som: Mobil

Guide: Så väljer du rätt till högskolan

Att välja högskoleutbildning är ett val som påverkar resten av ditt liv. Därför är det viktigt att du lägger ner tid och energi på att göra rätt val. Experter tipsar om hur du ska tänka för att göra rätt val.

Test: Vilket jobb passar dig?

– Tänk på att de allra flesta inte är 100 % säkra på sitt val när de börjar sin utbildning. Exakt vad man vill jobba med brukar visa sig under utbildningens gång när man får mer kunskap inom ämnet, berättar Chris Wigh, studievägledare på gymnasieskolan Spyken.

Åke Heed, studie- och karriärvägledare på Lunds universitet poängterar att det allra viktigaste är att man väljer något man tycker är intressant och roligt.

–  För att göra det mer konkret, fundera över vilka favoritämnen du hade på gymnasiet och varför du tyckte om dem, säger Åke.

Chris tycker att man ska välja både med hjärta och hjärna. Det är viktigt att väga in fakta om vad utbildningen leder till för jobb, framtidsutsikter, lön och kanske möjligheter att jobba utomlands.

–  Ett bra tips är att ta kontakt med studievägledaren på den högskoleinstitution utbildningen tillhör. De har bra kontakt med studenter som har gått utbildningen och har detaljerade kunskaper om vad utbildningen leder till i slutändan, säger hon.

Åke tycker att många gör felet att begränsa sig för tidigt och inte skaffa sig en helhetsbild av olika utbildningar och antagningskrav.

– Titta på flera alternativ och sätt själva utbildningen i centrum, inte var den ligger. Antagningspoängen till samma utbildning kan variera mycket mellan högskolorna i olika delar av landet så det är viktigt att vara beredd på att flytta om du vill gå en viss utbildning.

Tips till dig som ska välja

Börja med en fristående kurs
Är du osäker, testa en kort fristående kurs hellre än ett program. Passar ämnet dig kan du hoppa på ett program och tillgodoräkna dig kursen.

Öka dina chanser genom att göra högskoleprovet
Även om du inte har toppresultat ökar det dina chanser att komma in eftersom du kan söka i flera kvotgrupper, ofta är det lägre konkurrens i högskoleprovgruppen.

Välj med hjärna…men mest med hjärta
Snegla på framtidsutsikterna men tänk på att de som är riktigt framgångsrika oftast har ett brinnande intresse för yrket.

Guidetipsen när du väljer högskola

Utbildning är en av de största investeringar du gör i livet. Men hur viktigt är lärosätet vid valet av utbildning? Studievägledaren Chris Wigh guidar genom djungeln.

1) Rankning

Vi har ingen lång tradition av högskolerankning i Sverige. Men intresset har ökat i takt med att antalet utbildningar blivit fler. Rankinglistor är kontroversiellt i Sverige. Många menar att studenterna får för lite information och att rankningen inte ger en rättvis bild av utbildningen eller lärosätets kvalitet.

Sveriges två större rankinglistor

  • Urank är en oberoende organisation som ger ut en traditionell rankinglista.
  • Svenskt näringsliv ger ut en begränsad rankinglista som är inriktad på i vilken utsträckning lärosätet samarbetar med näringslivet och om utbildningen leder till jobb.

Universitetskanslerämbetet, UKÄ, gör bedömningar för att kvalitetssäkra utbildningar. De utvärderar bland annat lärarkompetens, utbildningsmiljö och om lärosätet uppnår examensmålen. Där kan man också se vilka lärosäten som har fått utmärkelse för framstående utbildningsmiljö de senaste åren.

I länder med en lång tradition av rankinglistor, som till exempel USA och Storbritannien, visar undersökningar att rankinglistor har ganska liten betydelse vid val av lärosäte.

Kom ihåg! Titta på vilka kriterier man använder. Bestäm dig för vad du tycker är viktigt vid ditt val av högskola. Det kan finnas andra faktorer som är viktiga för dig än de som finns med i rankinglistorna. Till exempel kan det vara geografiskt läge eller studentliv.

2) Anställningsbarhet

Chansen att få ett jobb efter studierna kan öka beroende på var du studerat. Därför bör du undersöka högskolans anställningsbarhet.

Tre sätt att undersöka anställningsbarheten

  • Många lärosäten gör utvärderingar av vart studenterna tar vägen efter examen och om de t. ex. fått jobb som överensstämmer med utbildningen.
  • Ofta kan du hitta utvärderingar om yrkesliv på högskolans hemsida.
  • Erbjuder högskolan praktik på utbildningen eller möjligheten att skriva examensjobb på en arbetsplats? Har man annan arbetslivsanknytning?

Högskoleverket har ett nytt system för kvalitetsutvärdering av högskoleutbildning. Där är anställningsbarhet en av de indikatorer man undersöker. Man ska utvärdera utbildningens användbarhet på arbetsmarknaden, bland annat genom att skicka ut enkäter till tidigare studenter. Håll koll på Högskoleverkets hemsida för mer information.

Uppdatering: Högskoleverket lades ner vid årsskiftet 2012/2013 och ersattes med Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Universitets- och högskolerådet. Kvalitetsutvärderingen är numera en av UKÄ:s uppgifter.

Spelar lärosätet någon roll när jag söker jobb?

  • Många undersökningar visar att arbetslivserfarenhet och personliga egenskaper väger tyngre vid rekrytering än var du fått din examen och vilka resultat du uppnått.
  • Många arbetsgivare tycker också att det är meriterande om man läst delar av sin utbildning eller gjort praktik utomlands.
  • När Högskoleverket frågade sju personer med insyn i arbetslivsfrågor om lärosätets roll vid jobbsökande så svarade tre personer att det spelar roll.

3) Andra viktiga faktorer

När Högskoleverket undersökte vilken information gymnasielever vill ha när de ska söka till högskolan så rankades behörighetskrav, inriktningar och jobbutsikter högt. Enligt undersökningen spelade sociala frågor som till exempel kårliv mindre roll.

Många sökande är begränsade av betygs- och högskoleprovsresultat. Du kanske inte har betyg så att det räcker för att söka ett särskilt lärosäte eller så finns inte din utbildning där.

När inte betygen räcker till:

Fakta: Högskoleprovet

Studentliv

För en del är det viktigt att det finns ett aktivt studentliv med mycket aktiviteter och fester. Då väljer man ofta studentstäder som Lund, Uppsala eller Umeå.

Lärosätets storlek

Generellt är det svårare att komma in på de större universiteten om man jämför antagningsstatistiken där samma utbildning även finns på en mindre högskola. Det brukar vara lättare att skaffa bostad på orter med mindre högskolor.

Möjlighet till utbytesstudier

De allra flesta högskolor erbjuder studenterna möjlighet att åka iväg en eller två terminer utomlands. Många högskolor har utbytesplatser dit alla studenter kan söka oavsett vad man läser.

Kom ihåg! Det är det inte säkert att du kan tillgodoräkna dig utbytesstudierna i din utbildning när du kommer hem. Undersök om institutionen har ämnesspecifika utbytesplatser där du får tillgodoräkna sig studierna. Vill du förlägga en del av din utbildning i ett särskilt land så bör du kolla upp det innan.

Senast uppdaterad: 06 dec 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-12-06

Plugga juridik – jobba där du vill

Jurister är inte bara advokater och domare. Möjligheterna är många, du kan få jobba med försäkringar, asylfrågor och ekonomi. Linn siktar mot Europa. En jurist kan jobba inom en mängd branscher. Med en juristexamen i ryggen kan du fortsätta och bli åklagare, domare eller advokat – men en jurist kan också jobba inom förvaltning, försäljning och inköp.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-12

Så får du jobba med stjärnorna

Lärarutbildningen har hjälpt Eric Sjölin i jobbet som supporteransvarig i fotbollsklubben IF Elfsborg.Privat Älskar du sport och vill jobba på de stora arenorna? Du måste inte vara Messi för att hamna där. Här hittar du karriärvägarna in i sportens värld. Du måste inte vara världsstjärna för att få jobba på elitnivå med sport. Runt alla idrottshändelser finns en mängd viktiga människor.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-07

Utbildningarna som garanterar jobb

Vill du vara säker på att få jobb efter examen så finns flera vägar att gå. Svenskt näringsliv har kartlagt högskoleutbildningar som leder till kvalificerade jobb. Enligt statistiken ligger många tekniska utbildningar i topp. Fysisk planering, teknisk nanovetenskap och arkitektur är några av de utbildningar där 100 procent av studenterna får kvalificerade jobb efter utbildningen.
Läs mer
Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön