07 okt 2021

Gympa varje dag ger bättre betyg

Mer idrott på schemat ger eleverna högre betyg i grundskolan. Framförallt gynnas pojkar av idrottsundervisningen, enligt ett mångårigt forskningsprojekt i Malmö.

Över 200 barn vid två skolor i stadsdelen Bunkeflostrand följdes och jämfördes under hela sin grundskoletid.

En grupp elever fick schemlagd idrottsundervisning fem dagar i veckan samt extra motorisk träning. En kontrollgrupp hade vanlig idrottsundervining, två lektioner i veckan. 96 % av eleverna i den första gruppen klarade grundskolans mål och uppnådde behörighet för gymnasieskolan jämfört med 89 procent i kontrollgruppen.

– Det är statistiskt säkerställda skillnader, säger Ingegerd Ericsson, universitetslektor i idrottsvetenskap vid Malmö Högskola, som följde barnen i nio år.

Eleverna som jämfördes var lika gamla, gick i samma skola, hade samma undervisning, samt föräldrar med jämförbar utbildning, inkomst och intresse för fysisk aktivitet. Kontrollgruppens resultat stämmer dessutom väldigt väl överens med motsvarande siffror för hela landet, säger Ingegerd Ericsson.

Det är framförallt pojkarnas resultat som ligger bakom de stora skillnaderna. Pojkarna i den första gruppen fick dessutom högre betyg i svenska, engelska, matematik och idrott än pojkarna i kontrollgruppen.

Varför just pojkarna gynnades av en omfattande idrottsundervisning har inte undersökts, men Ingegerd Ericsson tror att en god motorik spelar en stor roll.

– De områden som är involverade när det gäller problemlösning, det är också de områden som aktiveras när man är fysiskt aktiv, säger Ingegerd Ericsson.

Relaterat

Träna dig till bättre studiero

Johannes Cleris/TT

Senast uppdaterad: 07 okt 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-09-09

Krav för att komma in på gymnasiet

Antagningskraven till gymnasiet varierar beroende på vilket program du ska söka. Det finns både program som är högskoleförberedande och program som är yrkesförberedande. Vi hjälper dig få koll på vad som krävs för de olika programmen.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2022-07-29

Var tredje klarar inte av gymnasiet

Var fjärde gymnasieelev hoppar av skolan helt och hållet eller lämnar den med stora luckor i betyget. Många av dem hade klarat studierna om skolan visat mer engagemang, hävdar Sveriges Kommuner och Landsting. Här kan du läsa mer om hur det ser ut i olika kommuner. 

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-27

Höj betygen genom prövning

Är inte gymnasiebetygen tillräckligt bra för att komma in på drömutbildningen? För den som behöver höja betygen finns möjlighet att göra en prövning på Komvux.

Läs mer