Visa allastudier.se som: Mobil

Här får flest jobb efter examen

Byggingenjörer som gått på Uppsala universitet har haft lättast att få jobb efter examen. Och för psykologer är utbildningen vid Linköpings universitet jobbsäkrast. Det framgår av UKÄ:s nya rapport om vilka lärosäten som ger bäst etableringsgrad för olika utbildningar.

Rapporten ges ut en gång om året och rankar lärosäten efter hur stor andel av studenterna inom olika utbildnignsområden har etablerat sig på arbetsmarknaden. Uppföljningen sker mellan ett halvår och ett och ett halvt år efter avslutad utbildning. Att vara etablerad ställer högre krav på långsiktighet och inkomst än att bara ha ett jobb. För att räknas som etablerad måste man ha haft en månadsinkomst på minst 17 000 kronor och får inte ha varit arbetslös under uppföljningsåret, till exempel.

Den senaste uppföljningen gjordes 2011 på studenter som gick ut under 2009/2010. Då omfattades 37 226 personer av kartläggningen. 

Rapporten kartlägger också skillnader i kvinnors och mäns etableringsgrad. Kvinnor över hela utbildningsspektrat har något sämre etableringsgrad –  77,7 procent jämfört med 79,6 procent för män. Skillnaden beror till största delen på att kvinnor och män väljer att utbilda sig inom olika områden. Hade valet av utbildning varit samma för bägge könen hade skillnaden bara varit 0,2 procentenheter, enligt rapporten.

Ingenjörer

Bland ingenjörsutbildningarna ligger Bygginriktningen bäst till totalt sett, när det gäller hur stor andel av studenterna som får jobb inom ett och ett halvt år efter examen. Därefter följer Data- och Maskininriktning i rankningen över etableringsgrad för de olika civilingenjörsprogrammen. Den som vill man maxa sina utsikter på arbetsmarknaden bör välja Byggprogrammet på Uppsala universitet.

Skolor där störst andel ingenjörer fått jobb året efter examen (i procent)

Bygg, Uppsala universitet 98,7
Bygg, Linköpings universitet 95,3
Data, Uppsala universitet 94,3
Bygg, Chalmers, 93,3
Data, Luleå tekniska högskola 93,1
Data, Umeå universitet 92,5
Bygg, KTH 92,2
Maskin, Linköpings universitet 91,6
Kemi, Uppsala universitet 91,5
Maskin, Chalmers 91,4

Psykologer och socionomer

Den som vill vara säker på att få jobb efter fullbordad psykologexamen bör välja Linköpings universitet. Bland de psykologer som examinerades från Linköpings psykologprogram hade 95 procent etablerat sig ett år efter examen 2011. Även året innan hade dessa studenter lättast att få jobb. Motsvarande siffra för Umeå universitet 2011 var 83,9 procent och bland studenter vid Lunds universitet fick 81,3 procent jobb fått jobb under första året efter utbildningen. Sämst etableringsgrad 2011 hade Stockholms universitet.

Skolor där störst andel psykologstudenter fått jobb året efter examen (i procent)

Linköpings universitet 95
Umeå universitet 83,9
Lunds universitet hade 81,3 
Göteborgs universitet 76,3
Uppsala universitet 76
Stockholms universitet 72,2

Linköping är överlägset bäst även när det gäller andelen socionomer som fått jobb efter examen, med 87,4 procent. För Umeå var siffran 74,1 och vid Lunds universitet 71,0.

Skolor där störst andel socionomstudenter fått jobb året efter examen (i procent)

Linköpings universitet 87,4
Umeå universitet 74,1
Lund 71,0
Göteborg 78,4
Stockholm 72,2

Läkare

Läkare är den grupp studenter som haft högst etableringsgrad över tid. Här har andelen som jobbat ett år efter examen legat på konstant över 90 procent sedan mätningarna började 1996. Bäst utsikter har studenter vid Karolinska institutet i Solna. 

Skolor där störst andel läkarstudenter fått jobb året efter examen (i procent)

Karolinska institutet 97,1
Lunds universitet 96,8
Linköpings universitet 96,1
Göteborgs universitet 93,5
Umeå universitet 93,5
Uppsala universitet 93,3

Sjuksköterskor

Sjuksköterskor är en stor yrkesgrupp där efterfrågan bara ökar. År 2011 hade 100 procent av de utbildade från flera av landets lärosäten etablerat sig på arbetsmarknaden. Det innebär att sjuksköterskestudenterna vid de skolorna är så gott som garanterade jobb då de går ut. 

Skolor där störst andel sjuksköterskestudenter fått jobb året efter examen (i procent)

Linnéuniversitetet 100
Högskolan i Kalmar 100
Högskolan i Gävle 89,5
Örebro universitet 88,5
Mälardalens högskola 88,3
Linköpings universitet 88,0
Ersta Sköndal högskola 87,8
Högskolan i Kristianstad 87,3
Lunds universitet 87,0
Malmö högskola 86,7
Riket 83,0

Tandläkare

Gruppen tandläkarstudenter har upplevt ett rejält uppsving på arbetsmarknaden efter studierna sedan UKÄ:s första mätning 1996. Då var andelen som fick jobb året efter examen 39 procent. 2011 var motsvarande siffra 96!

Skolor där störst andel tandläkarstudenter fått jobb året efter examen (i procent)

Malmö 100
Göteborgs universitet 91,8
Umeå universitet 91,1
Karolinska institutet 88,1

Jurister

Juristutbildningarna har ökat i popularitet under de senaste åren, enligt Arbetsförmedlingens Yrkeskompassen. 1996 var etableringsgraden rätt låg, men i dag har andelen som fått jobb ökat kraftigt och ligger omkring 80, 90 procent. 

Skolor där störst andel jurister fått jobb året efter examen (i procent)

Göteborgs universitet 91,1
Umeå universitet 90
Stockholms universitet 87,7
Uppsala universitet 87,4
Lunds universitet 84,1

Ekonomer

En kandidatexemen i ekonomi är på 180 poäng. Man kan konstatera att den som fortsätter att plugga ytterligare 40 poäng, och som därmed kan plocka ut en magisterexamen, ökar sina chanser att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Idag finns ytterligare en examen för ekonomer, civilekonomexamen, som ger 240 poäng. Den inrättades först 2007 och finns därför inte med UKÄ:s uppföljning. 

Skolor där störst andel ekonomer med kandidatexamen får jobb efter examen (i procent)

Göteborg universitet 81,0
Stockholms universitet 77,8
Södertörns högskola 77,4
Uppsala universitet 77,0
Lunds universitet 65,3

Skolor där störst andel ekonomer med magisterexamen får jobb efter examen (i procent)

Södertörns högskola 90,0
Uppsala universitet 88,8
Stockholms universitet 84,5
Handelshögskolan i Stockholm 84,4
Göteborgs universitet 79,4
Lunds universitet 78,1

I UKÄ:s rapport finns även statistik över vilka utbildningsområden där störst andel studenter etablerat sig på arbetsmarknaden efter examen. Sedan mätningarna startades har det varit studenterna som utbildat sig inom teknikområdet respektive vård- och omorgsområdet som klarat sig bäst på arbetsmarknaden. Sämst utsikter har de haft som utbildat sig inom ett konstnärligt område eller inom humaniora.

Utbildningsområden som leder störst andel i jobb (i procent)

Medicin/odontologi/vård/omsorg 84
Teknik 83
Lant- och skogsbruk 79
Juridik och samhällsvetenskap 76
Humaniora och teologi 53 procent
Konstärligt område 35 procent

Statistiken och rapporten finns i sin helhet på UKÄ:s hemsida.

Hämta hela rapporten här

Jenny Sköld

Senast uppdaterad: 17 dec 2019

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-07-17

Här finns jobben om fem och tio år

Är du osäker på vilken utbildning du ska välja? Arbetsförmedlingens jobbprognos kan vara en bra vägledning. 

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-04-16

Utbildningarna som förgyller ditt CV

Examen är klar och snart kommer företagen att slåss om dig. Eller är det du som får jaga dem? Vi lät Anki Udd, ledarskapskonsult på Ledarna, och Anna Berglund, kandidat- och CV-ansvarig på Poolia, ge sina bästa tips på hur du får din utbildning att sticka ut i mängden. 1) Arbetsgivaren ska inte behöva leta genom ditt CV efter ”godbitarna”. Tänk på vem som ska läsa ditt CV.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2012-04-23

Hallå där...Sveriges kvinna i Hongkong

Camilla Wengholm, 25  från Ekonomihögskolan i Lund som just nu befinner sig mitt i världens största casetävling fär ekonomistudenter i Hongkong. Tillsammans med Christoffer Haraldsson, Niklas Hansson och Olof Nordgren representerar hon Sverige bland 23 andra länder. Efter två kvaldagar har de precis fått reda på att de är ett av fyra lag i final. Vilka case har ni löst under tävlingen?
Läs mer
Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön