21 okt 2021

Här är kurserna ingen vill gå

Malmö högskola och Lunds universitet ställer nu in 139 utbildningar. 32 av de inställda kurserna saknar helt förstahandsansökningar.

Samtidigt som allt fler söker till Lunds universitet och Malmö högskola finns det många utbildningar som ingen vill läsa.

– Vi strävar efter att inte ha kurser som vi måste ställa in på grund av att det är för få sökande. Det är aldrig positivt. Då behöver vi analysera om det här var tillfälligt eller om kursen inte har så stor efterfrågan längre, säger Anders Olsson, som är utbildningschef vid Malmö högskola.

"Antikens idé- och kulturhistoria", "Grundläggande cellodling" och "Från pojke till man i kör" är några av de 32 kurser som helt saknar förstahandsansökningar. På institutionen för individ och samhälle på Malmö Högskola har ett tiotal kurser blivit inställda inför höstterminen.

– Det är ganska normalt och en del av verksamheten. Vi har beredskap för att ett visst antal kurser inte kommer att ha nog sökande, säger Bernt Gunnarsson, prefekt på institutionen individ och samhälle på Malmö Högskola.

Om man har sökt en kurs som blivit inställd ska man inte ge upp hoppet. Chansen finns att den går att läsa redan nästa termin.

– Egentligen händer det inte så mycket mer än att de blir inställda den aktuella terminen. De flesta kurser låter vi gå ett par år innan vi lägger ner. Det må hända att vi förändrar eller modifierar på något sätt, men ingen kurs läggs ner för att det är få som söker ett år, säger Bernt Gunnarsson.

Exempel på kurser utan studenter

Listan avser kurser som helt saknar förstahandssökande

Malmö Högskola:

Idrottens skatteregler

Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling

Etik och IT

Livets molekyler

Kön, sexualitet och socialt arbete

Lunds universitet:

Fortbildning i piano - från Scott Joplin till Swing - fortsättningskurs

Tvärkonstnärlig kollaboration över gränser

Västafrikanska rytmer och danser – öppen orienteringskurs grund

Formlära

Social Sciences: Social Welfare in a Global Context

Marcus Carlsson

Senast uppdaterad: 21 okt 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-10-18

Fler vill skriva högskoleprovet

Nu ökar intresset för att skriva högskoleprovet igen – efter förra höstens nedgång. Provet hålls 27 oktober och 51 300 personer ska skriva. Förra året skedde en minskning av antalet personer som anmälde sig till högskoleprovet med knappt 3 000 personer, i år ökar intresset igen. Det minskade intresset förra året tros bero på det nya provet som infördes, med större fokus på matematik.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2022-07-25

Tekniskt basår öppnar dörrar

Vill du läsa teknik på högskolan men har inte de förkunskaper som krävs? Då är du inte ensam. Tekniskt basår har seglat upp på listan över de 20 mest populära utbildningarna i Sverige. 

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-18

Hetaste utbildningarna

Antalet sökande till högskolan ökar för sjunde året i rad. Populärast är utbildningarna till läkare och jurist.

Läs mer