17 jul 2019

Här finns jobben om fem och tio år

Är du osäker på vilken utbildning du ska välja? Arbetsförmedlingens jobbprognos kan vara en bra vägledning. 

Yrken med störst chans att få jobb om fem och tio år:

Eftergymnasial nivå 

  • Datayrken.
  • Lärare och pedagoger.
  • Läkare och sjuksköterskor.
  • Tandläkare.
  • Teknikyrken. 

Andra utbildningsnivåer

  • Undersköterskor.
  • Tandsköterskor. 
  • Bil- och lastbilsmekaniker.
  • CNC-operatörer. 
  • Flertalet byggyrken. 

Se listan på jobb om fem år

Se listan på jobb om tio år

Framtiden ser generellt ljus ut för de som nu väljer utbildning och som kommer ut på arbetsmarknaden om fem till tio år. 

– Vår bedömning är att det inom många yrken inte kommer att finnas tillräckligt med arbetskraft för att tillgodose arbetsgivarnas ­behov. Det handlar företrädesvis om jobb på eftergymnasial nivå, men också de yrkesförberedande programmen ger goda chanser, säger Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Bland yrken på eftergymnasial nivå, som alltså ­kräver att man väljer ett gymnasieförberedande program, ger datayrken fortsatt mycket goda jobbmöjlig­heter på fem och tio års sikt. Likaså pedagogiska yrken som fritidspedagog, förskollärare samt lärare i grundskola och gymnasium. Bland vårdyrken är läkarutbildning ett starkt kort samt hela spektrat av sjuk­sköterskeutbildningar.

Att läsa ett program på gymnasiet som öppnar för ingenjörsstudier på högskolenivå är också ett bra val för den som som står inför sitt gymnasieval och som vill vara säker på att få jobb.

– Merparten av alla de ingenjörsyrken som finns på arbetsmarknaden ger mycket goda jobbmöjligheter.
Men även för den som vill börja jobba direkt efter gymnasiet är utsikterna goda, förutsatt att man väljer ett yrkesförberedande program.

– Fordons- och transportprogrammet, bygg- och anläggning, industritekniskt program och, inte minst, omvårdnadsprogrammet är de program som ger tydligt goda möjligheter på arbetsmarknaden. Industriell tillverkning är det enda där efterfrågan fortsätter att falla.

Låt inte föräldrarna – eller kompisarna – avgöra ditt gymnasieval

Låt inte mamma, pappa eller kompisarna göra ditt gymnasieval. Att välja något man klarar av att fullfölja är viktigast.

– Fullständiga betyg är en vattendelare för hur du sedan klarar dig på arbetsmarknaden, säger Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

För de som hoppar av gymnasiet under tredje året är bara varannan etablerad på arbetsmarknad eller i studier fem år senare. Bland de som hoppar av tidigare ser det ännu mörkare ut. Här är motsvarande siffra 28 procent. Det visar en undersökning som Skol­verket gjort av hur övergången  mellan gymnasiet och till studier eller arbete går för elever som valt olika inriktningar. Men undersökningen visar också hur det gått för de som inte fullföljt sin gymnasieutbildning.

Av de som slutfört gymnasiet är 75 procent i sysselsättning fem år senare.

– Vi ser att det här är en vattendelare på arbetsmarknaden när det gäller att få jobb eller ha en längre väg till arbete, säger Håkan Gustavsson.

Det finns många orsaker till att man väljer att hoppa av sin gymnasieutbildning. Men för många handlar det helt enkelt om dåligt underbyggda val.

– Man kanske har valt samma som sina kompisar eller gått efter vad föräldrarna tycker och som inte passade, säger Karin Hedin, undervisningråd på Skol­verket, som tagit fram kartläggningen.

Jenny Sköld

Senast uppdaterad: 17 jul 2019

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-04-16

Utbildningarna som förgyller ditt CV

Examen är klar och snart kommer företagen att slåss om dig. Eller är det du som får jaga dem? Vi lät Anki Udd, ledarskapskonsult på Ledarna, och Anna Berglund, kandidat- och CV-ansvarig på Poolia, ge sina bästa tips på hur du får din utbildning att sticka ut i mängden. 1) Arbetsgivaren ska inte behöva leta genom ditt CV efter ”godbitarna”. Tänk på vem som ska läsa ditt CV.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-12

Jobben unga helst vill ha

Restaurang- och hotelljobb, försäljare och lagerarbetare. Unga väljer ofta jobb med hög personalomsättning och möjlighet att arbeta deltid för att kunna plugga samtidigt. Restaurangbiträde, försäljare och lagerarbetare. De jobb som unga väljer är sådana som har stor omsättning på personalen. Det gör att det finns många öppningar och ingångar för dem som vill in på arbetsmarknaden.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-14

Utbildningarna som leder till jobb

Förskollärare, sjuksköterska, läkare och kock är yrken som lovar nyexaminerade studenter en ljus framtid med låg konkurrens om de lediga jobben. För fotografer, matroser och journalister är konkurrensen däremot desto hårdare. Studenter som läser till förskollärare, sjuksköterska, läkare eller kock går en ljus framtid till mötes, enligt Arbetsförmedlingens prognoser.

Läs mer