16 apr 2019

Högskolestudier populärt bland tjejer

Bland kvinnliga sistaårs-elever i gymnasiet vill 65 procent läsa vidare, mot 55 procent bland männen. Det visar en enkät som SCB genomfört.

Störst skillnad är det i regionen Sydsverige. Där planerar över 70 procent av tjejerna att läsa vidare, mot cirka 45 procent av killarna.

– Generellt sett är det svårare att komma fram i arbetslivet som kvinna. Därför väljer många tjejer att skaffa sig högre utbildning än killarna, sa Susanna Holzer, filosofie doktor i nationalekonomi, i intervju med Metro i vintras.

Enligt Susanna Holzer är det svårare för unga tjejer att komma in på arbetsmarknaden – och därför väljer många att skaffa sig en akademisk utbildning för att kunna konkurrera med killarna. Men enkäten från SCB visar också att det skett en viss utjämning jämfört med tre år sedan, då 71 procent av kvinnorna ville plugga vidare mot 48 procent av männen.

SCB-enkäten visar även att den största andelen av studieintresserade gymnasister finns i Stockholm. Där vill 68 procent gå en högre utbildning, 10 procent fler än riksgenomsnittet. Minst sugna på högre studier är elever i mellersta Norrland och norra Mellansverige.

Universiteten i Lund och Göteborg är för tolfte året i rad de populäraste lärosätena bland landets gymnasieelever. Men även de övriga stora universiteten, liksom Chalmers i Göteborg och KTH i Stockholm, ligger bra till.

Kalle Wiklund
Senast uppdaterad: 16 apr 2019

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-10-14

Studentsveriges bästa förmåner

Tatueringsborttagning eller hyra av ett torp från 1700-talet? Här hittar du Studentkårernas bästa medlemsförmåner. Rabatter på träning, stipendier och billig mat är förmåner som många nog känner till i studentsammanhang. Det finns många sätt för en student att komma billigt undan. Vill du ha ännu fler fördelar så använder landets studentkårer en lång rad förmåner för att du ska vilja bli medlem.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-08

Här finns hjälpen när du mår dåligt

Är du student och mår dåligt psykiskt? Du är inte ensam. Allt fler unga vuxna mår dåligt och sämst mår studenter, visar rapporter. Vi träffar experter och studenter som tipsar om hur man kommer vidare när man mår dåligt. Socialstyrelsens folkhälsorapport visar att unga vuxna (18-24 år) mår allt sämre och de som mår sämst är studenter. En rapport från Uppsala studentkår visar att stress och psykisk ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2022-07-18

5 vanliga frågor om högskoleprovet

Får alla skriva högskoleprovet och kan alla se mitt resultat? Här är svar på några vanliga frågor om högskoleprovet. 

Läs mer