Visa allastudier.se som: Mobil
Hen kommer ut

Hitta dig själv bland böckerna

En plats där alla tänker fritt i en värld av högre utbildning? Att komma ut med sin könsidentitet eller sexuella läggning är inte ovanligt bland studenter i högskolan.

– Föreläsarna tycker inte att de här frågorna är intressanta för att de rör en minoritet. Och många reproducerar omedvetet normer och strukturer. Det som inte följer normen anses vara oviktigt eller så lyfts det som något avvikande. Studenter påverkar andra studenter, säger Fej Skantz.

Fej är 23 år gammal och bor i Stockholm. Med en fil. kand. i omvårdnad jobbar hen idag som sjuksköterska.

– Det finns väldigt mycket normer kring sexualitet och möjligheten att komma ut och känslan av att komma ut. Det påverkar hur bekväm personen känner sig med att komma ut och hur det bemöts av omgivningen, säger Fej.

Fej började fundera över sin könsidentitet och sexuella läggning i samma ålder som alla andra, och hen kom ut innan högskolestudierna. Hen menar att en person behöver komma ut på nytt i varje nytt sammanhang, oavsett könsidentitet och sexuell läggning.

– Samhället förutsätter att människor är homo-, hetero- eller bisexuella och utgår från ett binärt könssystem. Där tycker jag att det blir fel.

I Indien finns människor som tillhör ett ”tredje kön”, något Fej inte ser som en lösning. Fej menar att det finns problem med alla strukturer.

– Kategorierna är fortfarande uppdelade på man och kvinna. Redan vid födseln hamnar vi i de här rollerna.

Fej menar att dagens könssystem skapar hinder för intersexuella, transidentifierade personer och så vidare; folk som inte faller inom ramarna. Hen vill se ett mer öppet samhälle. Men frågan om att göra revolt tar Fej med ro.

– Jag känner att det inte finns så mycket revolter att göra. Men jag gillar att ifrågasätta det jag och andra tar för givet.

Fejs tips till landets lärosäten
  • Förutsätt inte ett binärt könssystem i enkäter, broschyrer osv. Idag börjar alla enkäter med att du ska fylla i vilket kön du har.
  • Öppna upp för att synliggöra normer i undervisningen. Får studenter med sig det så kommer det att genomsyra samhället.
  • Tydlig information om rättigheter och skyldigheter, hur man anmäler kränkningar och så vidare.
Per Samuelson
Senast uppdaterad: 11 apr 2016

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön