Visa allastudier.se som: Mobil

Kvinnor pluggar mer - män tjänar mest

Är du kvinna och funderar på att plugga? Då är du i majoritet. Men regeringens politik har inte gynnat din lön.

Från 2006 till 2010 ökade mäns disponibla inkomst med 6,7 procent, kvinnors med 6,2 procent, visar budgetens jämställdhetsbilaga. Det så kallade lönegapet, skillnaderna i lön mellan män och kvinnor, har i stort sett varit oförändrat sedan 1990-talet. Det är nu 14,8 procent.

Detta trots att kvinnorna blir alltmer välutbildade. Av dem som tog examen i högskolan 2008/09 var 65 procent kvinnor.

Men efter en könssegregerad utbildning följer en könsuppdelad arbetsmarknad. En del kvinnor har slagit sig in i mansdominerade branscher men männen finns kvar i traditionellt manliga yrken. Privat sektor domineras av män, offentlig sektor av kvinnor. I båda är dock män överrepresenterade som chefer.

Förslagen i senaste budgeten beräknas öka kvinnors individuella disponibla inkomst med 0,6 procent, mäns med 0,4 procent. I beräkningen ingår höjt grundavdrag för pensionärer, höjda studiemedel, höjt bostadsbidrag för barnfamiljer och höjt schablonavdrag vid uthyrning av privatbostad.

Fakta: Skiljer nästan 8000 kr i månaden

Faktisk ersättning för utfört arbete 2009: Män 26 400 kronor i månaden – kvinnor 18 600 kronor.

År 2030 väntas 51 procent av kvinnorna ha högskoleutbildning mot 36 procent av männen.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är större bland högutbildade än lågutbildade.

Källa: Budgetproposition för 2011.

TT / AllaStudier
Senast uppdaterad: 16 apr 2019

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-04-16

Sexologi – plugga kärlek och sex

AllaStudier.se kollar utbudet på Sveriges högskolor om man vill plugga kärlek...och sex. Sexologi vid Malmö Högskola tillhör en av de mest populära kurserna.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2016-04-19

Utbildningarna som säkert ger jobb

Inom flera områden kommer det råda akut brist på arbetskraft 2020. Här är listan.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2014-03-05

Toppstudenter blir lärare på utsatta skolor

Henrik Norelius är en av deltagarna i Sveriges första kull – Att få vara med och ändra var livet är på väg för ungdomarna, det är häftigt.

Läs mer